Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології

Деталі

Призначення спеціаліста:

Кваліфікований фахівець ортопедагог (вчитель-дефектолог) працює вчителем початкових класів шкіл для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, надає компетентну корекційно-реабілітаційну та психолого-педагогічну допомогу дітям з порушеннями психофізичного розвитку різних нозологій як вчитель інклюзивного навчання, вчитель-реабілітолог, педагог навчально-реабілітаційних установ, вихователь дошкільних навчальних закладів, методист і консультант зі спеціальної та інклюзивної освіти, консультант інклюзивних ресурсних центрів.

Освітньо-професійна програма «ОРТОПЕДАГОГІКА»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

               кваліфікація: 2340 Вчитель-дефектолог,

2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу.

Додаткова кваліфікація за вибірковим блоком:

 1. «Спеціальне виховання» - 3340 Вихователь (освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата);
 2. «Комплексне реабілітування» - 2340 Вчитель-реабілітолог (освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата)

Освітньо-наукова програма «ДІАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАТИВНА ОРТОПЕДАГОГІКА»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

               кваліфікація: Магістр спеціальної освіти,

2310 Викладач закладу вищої освіти (спеціальної педагогіки, психології та реабілітології),

2340 Вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог

Додаткові кваліфікації за вибірковими блоками дисциплін:

1) «Консультування інклюзивної освіти» - 2351.1 Науковий співробітник-консультант (методи навчання)

2) «Консультування спеціальної освіти» - 2351.2 Методист (консультант спеціальної освіти)

Освітньо-професійна програма «ОРТОПЕДАГОГІКА»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

кваліфікація: Магістр спеціальної освіти,

2340 Вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог

Додаткові кваліфікації за вибірковими блоками дисциплін:

І (навчання 1 рік 4 місяці): 1) «Психолого-педагогічне реабілітування» - 2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу (для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата, шкіл з інклюзивною формою навчання)

ІІ (навчання 1 рік 10 місяців): 1) «Шкільна та дошкільна ортопедагогічна освіта» - 2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу, 3340 Вихователь (шкільних і дошкільних освітніх закладів для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарата)

Комплексна кваліфікація фахівця дозволяє йому працювати:

 • вчителем початкових класів в школах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та школах з інклюзивною формою навчання;
 • вчителем-дефектологом, консультантом з інклюзивного навчання в закладах освіти;
 • вихователем з дітьми дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • вчителем-реабілітологом в реабілітаційних установах та соціальних службах для дітей та осіб дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності;
 • консультантом з професійної реабілітації дорослих осіб з обмеженнями життєдіяльності, їх навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах інтегрованого типу;
 • вихователем-гувернером, сімейним консультантом з корекційного розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Фокусні групи населення, з якими працює ортопедагог:

 • особи з порушеннями функцій опорно-рухового апарата;
 • учні початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату;
 • діти з порушеннями психофізичного розвитку зі збереженим інтелектом, що навчаються в закладах освіти інклюзивного типу;
 • діти з порушеннями психофізичного розвитку, що перебувають в реабілітаційних центрах, навчально-реабілітаційних закладах, інших реабілітаційних установах;
 • діти з порушеннями психофізичного розвитку, які навчаються вдома;
 • особи дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності, що здобувають професійну освіту або перебувають в центрах професійної реабілітації;
 • батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку, що потребують фахових консультацій з корекційного розвитку дитини в умовах сім’ї (консультативна робота);
 • вчителі інклюзивних шкіл, соціальні педагоги, соціальні працівники, педагоги навчальних закладів професійної освіти, які працюють з дітьми та особами дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності (консультативна робота).
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ