Питання екзамену з курсу "Логоритміка з методикою"

Деталі
Батьківська категорія: Освітні ресурси
Опубліковано: Середа, 27 квітня 2011, 19:32


1. Предмет та завдання логопедичної ритміки.
2.Значення логоритмічного впливу на дитину з психофізичними вадами.
3.Завдання логопедичної ритміки.
4.Об”єкт  логопедичної ритміки.
5.Природничо-наукова основа логоритміки.
6. Зв’язок логоритміки з іншими науками.
7. Дати характеристику онтогенезу моторної функції у дітей дошкільного віку.
8.Принципи логопедичної ритміки.
9.Складові ланки процесу логоритмічного виховання (виховання і корекція мовленнєвих і немовленнєвих процесів).
10.Сутність музично-ритмічного впливу на дітей, підлітків та дорослих.
11.Засоби логоритміки.
12.Методи навчання у логопедичній ритміці.
13.Обстеження стану психомоторики осіб з мовленнєвими порушеннями.
14.Логоритміка в системі роботи по подоланню заїкання.
15.Зміст логоритмічних занять з дітьми з ФФН.
16.Логоритміка в системі роботи з дітьми, що страждають алалією.
17.Логоритміка як складова частина у реабілітаційних методиках по відновленню мовлення у хворих на афазію.
18.Взаємозв’язок музичного керівника, логопеда і вихователя в організації логоритмічного виховання осіб з мовленнєвими вадами.
19. Методи дослідження логопедичної ритміки.
20. Основні ланки логопедичної ритміки.
21.Структура логопедичної ритміки, як предмету.
22.Вправи на розвиток дихання.
23.Вправи на розвиток голосу та артикуляції.
24.Вправи, які регулюють м’язовий тонус.
25.Мовленнєві вправи без музичного супроводу. 26.Особливості використання логоритмічних та музично-ритмічних засобів при усуненні порушень голосу у дітей з ринолалією. 27. Ритмічні вправи для дітей з розладами мовлення. 28.Вправи та гра на музичних інструментах, як складові логоритмічного заняття. 29.Вправи на розвиток творчої ініціативи на заняттях із логоритміки. 30.Загальнодидактичні принципи логопедичної ритміки. 31.Наочні методи навчання в логоритміці. 32.Словесні та практичні методи навчання в логоритміці. 33.Зміст логоритмічних занять із дітьми, які заїкаються. 34. Залежність логоритмічної роботи від етапів корекційної роботи при заїканні. 35.Особливості використання логоритмічних та музично-ритмічних засобів при усуненні дислалії. 36.Особливості використання логоритмічних та музично-ритмічних засобів при усуненні дизартрії.  37.Особливості використання логоритмічних та музично-ритмічних засобів при усуненні порушень голосу. 38.Кінезитерепія в системі відновлювального навчання у осіб з афазією. 39.Предмет логопедичної ритміки. 40.Основні поняття логопедичної ритміки. 41. Мета і завдання логопедичної ритміки. 42.Методи логопедичної ритміки. Педагогічне обстеження. 43. Особливості логопедичної ритміки. 44. Навести приклади вправ на розвиток координації. 45.Завдання логоритмічного виховання дітей, підлітків та дорослих. 46.Засоби логопедичної ритміки. 47.Спів та прийоми навчання співу в логоритміці. 48.Рухливі ігри в логоритміці. 49. Ігрова діяльність в логоритміці. 50. Ігри – драматизації в логоритміці. 51.Мета завершальних вправ у логоритміці. 52.Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей з дизартрією. 53.Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей з дислалією. 54.Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей з алалією. 55.Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей, із невротичною формою заїкання. 56.Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей, із неврозоподібною формою заїкання.  57.Скласти конспект логоритмічного заняття для дорослих хворих на афазію. 58.Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей із фонетико-фонематичним порушенням.  59.Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей з ЗНМ. 60.Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей з відкритою органічної ринолалією (післяопераційний період).
61.Поетапне використання логоритмічних засобів в процесі корекційної роботи з дітьми з алалією.
62.Методика дослідження сенсорних функцій.
63.Навести приклади вправ на розвиток дихання.
64.Вправи на активізацію уваги.
65.Словесні методи навчання в логоритміці.
66.Загальна характеристика засобів логопедичної ритміки.
67.Теорія рівнів організації рухів за Н.А.Бернштейном.
68.Зміст другої ланки логопедичної ритміки.
69.Особливості в порушенні моторики у дорослих, що заїкаються.
70.Розділи логоритмічної  роботі з заїкуватими дітьми молодшого дошкільного віку.
71Принципи побудови мімічної гімнастики для дітей з дизартрією.
72.Розділи логоритмічної роботи зі школярами, підлітками та дорослими, що заїкаються.