Питання екзамену "Спеціальна методика природознавства"

Деталі
Батьківська категорія: Освітні ресурси
Опубліковано: Середа, 27 квітня 2011, 19:21
 

1. Що є предметом вивчення природознавства у школі для дітей з ТПМ.
2. Методи дослідження спеціальної методики природознавства.
3. Освітні завдання спеціальної методики природознавства в школі для дітей з ТПМ,
4. Розвиток просторових уявлень та спостережливості у дітей з ТПМ.
5. Методи навчання природознавства. Класифікація методів.
6. Бесіда на уроках природознавства.
7. Пояснення (розповідь учителя на уроках природознавства).
8. Спостереження. Суть і структура.
9. Назвіть рівні змісту навчання з природознавства в школі для дітей з ТПМ.
10. Завдання методики навчання природознавства.
11. Загально-дидактичні принципи навчання.
12. Естетичне виховання молодших школярів засобами природи.
13. Методичні прийоми. Метод як сукупність методичних прийомів.
14. Формування практичних умінь та навичок під час вивчення тем з природознавства в школі для дітей з ТПМ.
15. Мета і зміст курсу природознавства в школі для дітей з ТПМ.
16. Розвиток мовлення на уроках природознавства в школі для дітей з ТПМ.
17. Методи повторення і закріплення природничих знань.
18. Ознайомлення першокласників з природою.
19. Урок.Типи уроків.
20. Розповідь та її види.
21. Позакласна робота з природознавства.
22. Вивчення природничого матеріалу на уроках читання.
23. Досліди та практичні роботи на уроках з природознавства.
24. Комбінований урок.
25. Робота в куточку живої природи, на географічному майданчику.
26. Використання гри для засвоєння природничих знань у дітей зТПМ.
27. Засоби наочності в процесі навчання природознавству.
28. Завдання методики навчання природознавства.
29. Організація вивчення природознавства молодшими школярами.
30. Урок-екскурсія.
31. Розкрити суть і структуру спостережень.
32. Характеристика предметного уроку.
33. Дати характеристику позакласній роботі з природознавства.
34. Методи повторення і закріплення природничих знань.
35. Бесіда та її види.
36. Вивчення природи в другому класі. Школи для дітей з ТПМ.
37. Розвиток і корекція вад пізнавальної та мовленнєвої діяльності в учнів з вадами мовлення засобами природи.
38. Загально-дидактичні принципи навчання.
39. Особливості застосування наочних посібників під час вивчення природознавства.
40. Характеристика методів, які застосовуються при вивченні нового матеріалу.
41. Вивчення природознавства в третьому класі школи для дітей з ТПМ.
42. Позакласна робота з природознавства.
43. Труднощі засвоєння учнями з ТПМ природознавства.
44. Розвиток просторових уявлень та спостережливості у дітей.
45. Вивчення природи в другому класі для дітей з ТПМ.
46. Вимоги до уроків з природознавства.
47. Уроки узагальнення та систематизації знань.
48. Організація спостережень та ведення»Календаря природи та праці».
49. Засоби наочності в процесі навчання природознавства в школі для дітей з ТПМ.
50. Методи повторення і закріплення природничих знань.
51. Освітні завдання природознавства в школі для дітей з ТПМ.
52. Завдання методики навчання.