Питання екзамену "Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання"

Деталі
Батьківська категорія: Освітні ресурси
Опубліковано: Середа, 27 квітня 2011, 19:17
 
1. Класифікація програмного забезпечення.
2. Поняття файлу, каталогу, дерева підкаталогів. Правила створення назв файлів.
3. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів.
4. Структура діалогового вікна в Windows.
5. Інформаційні технології (НІТ) і сучасне суспільство.
6. Основні операції при форматуванні тексту в текстовому процесорі Word.
7. Класифікація систем підготовки текстів.
8. Форми подання алгоритмів.
9. Структура вікна табличного процесора Microsoft  Exсel.
10. Використання нових інформаційних технологій в сфері освіти.
11. Користувацький інтерфейс, його складові.
12. Команди обслуговування каталогів в MS-DOS.
13. Принципи функціювання ЕОМ.
14. Основні засоби введення та редагування в текстовому процесорі Word.
15. Внутрішні і зовнішні команди DOS.
16. Технологічні принципи побудови Windows.
17. Основні функції і призначення “системного блоку”.
18. Засоби підтримки файлових операцій редактора Word для Windows.
19. Фукнкції систем підготовки текстів.
20. Сервісні команди MS-DOS.
21. Педагогічне програмне забезпечення, його класифікація. Система вимог до ППЗ.
22. Інформатика. Основні поняття інформатики.
23. Загальна характеристика оболонки NORTON COMANDER (NC).
24. Інформація. Одиниці виміру інформації..
25. Структура вікна документу в Windows.
26. Системне та інструментальне програмне забезпечення ПЕОМ.
27. Управління панелями NC.
28. Поняття автоматизованої інформаційно-обчислювальної системи (АІОС).
29. Загальна характеристика табличного процесора Microsoft Exel.
30. Процесор та його функції.
31. Складові частини автоматизованої інформаційно-обчислювальної системи.
32. Загальні відомості про текстові редактори.
33. Зовнішні пристрої ПЕОМ, їх призначення.
34. Операційна система MS-DOS і її складові.
35. Команди роботи з файлами та каталогами в NC.
36. Класифікація ЕОМ.
37. Структура вікна програми в Windows.
38. Структура ПЕОМ.
39. Загальні відомості про текстовий редактор Word для Windows
40. Застосування НІТ в управлінні закладами освіти.
41. Класифікація програмного забезпечення загального призначення.
42. Структура вікна текстового редактора Word для Windows.
43. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.
44. Основні поняття операційної системи Windows.
45. Пристрої введення-виведення інформації.
46. Стандартні панелі інструментів табличного процесора Microsoft Exel.
47. Класифікація програмного забезпечення.
48. Команди для роботи з файлами MS-DOS.
49. Поняття файлової системи.
50. Основні засоби медіа-технологій. Апаратні засоби мультимедія.
51. Операційна система MS-DOS і її складові.
52. Команди роботи з файлами та каталогами в NC.
53. Еволюція розвитку технічних засобів навчання для дітей із порушеннями мовлення.
54. Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерних технологій в спеціальних закладах.
55. Психологічні особливості використаня ТЗН в спеціальних закладах.
56. Основні моделі дистанційного навчання (екстернат, універсальне навчання, корпоративне навчання, автономні навчаючі системи для осіб із порушеннями розвитку)