На сайт

 

   

Редакційна рада

Деталі

 

Редакційна рада:

 Головний редактор:

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, профессор (Україна)

Редакційна рада:

Синьов Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (Україна)

Букун Микола Ілліч – доктор психологічних наук, професор (Молдова)

Гаврилов Олександр Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент (Україна)

Конопляста Світлана Юріївна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Миронова Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Мовкебаева Зульфія Ахметваліївна – доктор педагогічних наук, професор (Казахсан)

Мозгова Галина Петрівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Назарова Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор (Росія)

Островська Катерина Олексіївна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Приходько Оксана Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор (Росія)

Раку Аурелія Ігнатівна – доктор педагогічних наук, професор (Молдова)

Руденко Лілія Миколаївна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Савінова Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Синьова Євгенія Павлівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Тарасун Валентина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Федоренко Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Фомічова Людмила Іванівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Шульженко Діна Іванівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Відповідальний редактор:

Мартиненко Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент (Україна)

Відповідальний секретар:

Базима Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук (Україна)

Editorial Board:

Chief Editor:

Maria Sheremet - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Editorial Board:

Viktor Syniov - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Member of NAPS of Ukraine (Ukraine)

Mykola Bukun - Doctor of Psychology, Professor (Moldova)

Oleksii Gavrilov - candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (Ukraine)

Svitlana Konopliasta - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Svitlana Mironova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Zulfiya Movkebaeva - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Galina Mozgova - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Natalia Nazarova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia)

Kateryna Ostrovska - Doctor of Psychology, Professor (Ukraine)

Natalia Pakhomovа - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Oksana Prikhodko - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia)

Raku Aurelia - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Moldova)

Lilia Rudenko - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Natalia Savinova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Eugenia Synova - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Valentina Tarasun - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Svitlana Fedorenko - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Liudmyla Fomicheva - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Dina Shulzhenko - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Editor:

Irina Martynenko - Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (Ukraine)

Executive Secretary:

Nataliіa Bazyma - Candidate of Pedagogical Sciences (Ukraine)

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ