На сайт

 

   

Про журнал

Деталі

Засновники:

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 16430-494902Р від 13.03.2010 р.

Наказ президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. за № 1528 про включення до Переліку наукових фахових видань України (галузі науки: педагогічні, психологічні)

 

Founders:

National Pedagogical Dragomanov University,

Kamenets National University named after Ivan Ohienko

Certificate of registration of printing mass media

KV series №16430-494902Pfrom 13.03.2010.

Decree of HAC Presidium of Ukraine on December 29, 2014 for № 1528 on inclusion in the List of scientific professional publications of Ukraine (the field of science: educational, psychological)

УДК: 376-056.264.011.3-051(051)

ББК: 74.371.42я52

Л69

ISSN 2413-9130

UDC:376-056.264.011.3-051(051)

LBC:74.371.42я52

L69

ISSN 2413-9130

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ