ХV Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні читання – 2014”

Деталі

асоц.сурдо2 – 3 квітня 2014 року в ІКПП відбудеться ХV Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні читання – 2014” з проблеми: “Демократичні перетворення України і її глухі та слабочуючі громадяни”

Запрошуємо Вас до участі та виступу на пленарному засіданні зібрання сурдопедагогів України ХV Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні читання – 2014” з проблеми: “Демократичні перетворення України і її глухі та слабочуючі громадяни”

Адреса проведення конференції: м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, НПУ імені М.П. Драгоманова, ІКПП, кафедра сурдопедагогіки.

Наглядова Рада
Громадської організації «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху
«Інститут сурдопедагогічної політики»»:

- Кремень В.Г. – Президент НАПН України, дійсний член НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософ. наук, професор;

- Андрущенко В.П. – ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, член-кор.НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософ. наук, професор;

- Шкіль М.І. – Почесний ректор НПУ імені М.П. Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор фізико-матем. наук, професор;

- Зязюн І.А. – директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор філософ. наук, професор;

- Максименко С.Д. – директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології, дійсний член НАПН України, доктор психол. наук, професор;

- Муратова К.Г. – кінорежисер, сценарист, кіноактриса, Народна артистка України;

- Пасічник І.Д. – ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психол. наук, професор, Герой України;

- Танюк Л.С. – видатний митець України, режисер, театрознавець, перекладач, громадський діяч;

- Чебикін А.В. –ректор Національної академії образотв. мистецтва і архітектури, дійсний член НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, президент Національної академії мистецтв України, Народний художник України;

- Чебикін О.Я. – ректор Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, дійсний член НАПН України, доктор психол. наук, професор.

Голова оргкомітету:
Фомічова Л.І. – Президент Громадської організації «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститут сурдопедагогічної політики»», завідувач кафедри сурдопедагогіки імені М.Д. Ярмаченка ІКПП НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор психологічних наук, професор.

Члени оргкомітету:
О.С.Горлачов, Л.С.Гренюк, С.Ю.Губар, Е.П.Гроза, Н.О.Климко, О.В.Комісаров, О.П.Круглик, Л.О.Малина, І.М.Лобурець, Н.В.Тимофієнко, О.І. Трикін.

Секретар оргкомітету:
О.М.Козлова

Запрошені гості на Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Педагогічні читання – 2014”
І. НПУ імені М.П. Драгоманова

1. Андрущенко Віктор Петрович – ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України,  доктор філософських наук, професор.

2. Шкіль Микола Іванович – Почесний ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

3. Падалка Олег Семенович – перший проректор з організації навчально-виховної роботи і економіки НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

4. Андрусишин Богдан Іванович – проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних інститутів, директор Інституту політології та права НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор історичних наук, професор.

5. Вернидуб  Роман Михайлович – проректор з навчально-методичної роботи, кандидат фізико-математичних наук, професор.

6. Волинка Григорій Іванович – проректор з наукової роботи НПУ імені М.П.Драгоманова,  доктор філософських наук,  професор.

7. Кудін Анатолій Петрович – проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, директор Інституту інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор.

8. Лавриненко Володимир Григорович – проректор з міжнародних зв’язків НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат історичних наук, професор.

9. Синьов Віктор Миколайович – директор Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

ІІ. Національна академія педагогічних наук України

1. Кремень Василь Григорович – президент НАПН України, дійсний член НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор.

2. Луговий Володимир Іларіонович – перший віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

3. Гуржій Андрій Миколайович –  віце-президент НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор.

4. Савченко Олександра Яківна – Радник Президії НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

5. Максименко Сергій Дмитрович – директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

6. Бех Іван Дмитрович – директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

7. Зязюн Іван Андрійович – директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор.

8. Сухомлинська Ольга Василівна - академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти  НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

9. Ничкало Неля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

10. Ляшенко Олександр Іванович – академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

11. Євтух Микола Борисович – академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

12. Татенко Віталій Олександрович – головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

13. Чепелєва Наталія Василівна – заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 

14. Смульсон Марина Лазарівна – завідувач лабораторії нових інноваційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

ІІІ. Високопосадовці, члени наглядової Ради та представники громадських організацій

 1. Святійший Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет.
 2. Авдієвський Анатолій Тимофійович – проректор-директор Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член НАМ України, дійсний член НАПН України, професор, Народний артист України.
 3. Бабенко Євгеній Олександрович – директор товариства  „Реотон”.
 4. Бондар Віталій Іванович – директор навчально-методичного Центру освітньої інтеграції НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
 5. Бондаренко Сергій Васильович – директор центру корекції слуху „Сімерекс”.
 6. Вантух Мирослав Михайлович – Генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю імені П.Вірського,завідувач кафедри хореографії ІМ НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член НАМ України, професор, Народний артист України та Росії.
 7. Ждан Павло Михайлович – заступник директора департаменту соціального захисту інвалідів, начальник відділу політики соціального захисту інвалідів.
 8. Заболотний Дмитро Ілліч – директор Інституту отоларингології імені О.С.Коломійченка, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 9. Закота Тетяна Миколаївна – директор ТОВ „Ваш слух”.
 10. Мороз Борис Семенович – директор НВП „ВАБОС”, доктор біологічних наук.
 11. Муратова Кіра Георгіївна – кінорежисер, сценарист, кіноактриса, Народна артистка України.
 12. Овсяник Валерій Прокопович – генеральний директор НВП „ВАБОС”, доктор технічних наук.
 13. Пасічник Ігор Демидович – ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психологічних наук, професор, Герой України.
 14. Радченко Олександр Іванович – генеральний директор Центру слухової реабілітації „Аврора”.
 15. Скуратівський Вадим Леонтійович – професор КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого, дійсний член НАМ України, доктор мистецтвознавства.
 16. Танюк Лесь Степанович – видатний митець України, режисер, театрознавець, перекладач, громадський діяч.
 17. Тимошенко Максим Олегович – доктор філософії, академік Української Технологічної Академії, Президент Національного комітету в Україні «Зелений хрест», Посол Миру.
 18. Федорук В’ячеслав Едуардович – головний лікар Центру слухової реабілітації „Аврора”.
 19. Чебикін Андрій Володимирович – ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, дійсний член НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, президент Академії мистецтв України, Народний художник України.
 20. Чебикін Олексій Якович – ректор Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
 21. Чемеркін Олександр Сергійович – головний лікар Інституту отоларингології імені О.С.Коломійченка.
 22. Черкаський Давид Янович – видатний український мистецтвознавець, художник, режисер.

IV. Представники Міністерства освіти і науки України та представники управління освіти і науки м. Києва

1. Квіт Сергій Миронович – Міністр освіти і науки України.

V. Директори, заступники директорів спеціальних шкіл та завідувачі спеціальними ДНЗ.

VІ. Представники Центрального правління УТОГ та обласних управлінь УТОГ.

VІІ. Директори, заступники директорів спецшкіл та завідувачів спеціальними ДНЗ України для дітей з вадами слуху (за окремим списком).

Програма XV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогічні читання - 2014”
           з проблеми: „Демократичні перетворення України і її глухі та слабочуючі громадяни”

1 квітня

 

Виїзд учасників конференції з місця проживання до міста Києва

2 квітня

9.00-10.00

Реєстрація учасників конференції

10.00-10.30

Відкриття конференції Привітання учасників конференції

10.30-13.30

Пленарне засідання (програма додається)

13.30 – 14.30

Обід

14.30-17.00

Пленарне засідання (продовження)

3 квітня

 

10.00-11.00

Виступи директорів спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з вадами слуху.

Виступи представників обласних УТОГ.

Обговорення проекту резолюції

11.00-12.00

Обговорення питання про залучення сурдопедагогів до моніторингу громадської активності глухих та слабочуючих

12.00-12.30

Прийняття резолюції науково-практичної конференції

13.30

Роз'їзд учасників конференції

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
ХV “Педагогічних читань – 2014”

з проблеми: “Демократичні перетворення України
і її глухі та слабочуючі громадяни”
1. Відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогічні читання - 2014”:

- Фомічова Л.І., Президент Громадської організації «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститут сурдопедагогічної політики»», завідувач кафедри сурдопедагогіки імені М.Д. Ярмаченка ІКПП НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор психологічних наук, професор.

2. Привітання високопосадовців, членів Наглядової Ради, громадських організацій та інших учасників конференції:
3. Доповіді.
4. Обговорення проекту резолюції. Прийняття резолюції ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогічні читання – 2014” з проблеми: “Демократичні перетворення України і її глухі та слабочуючі громадяни”.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 689 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

18002718
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41673
35115
110018
16139352
413245
529534
18002718

Your IP: 10.10.0.101
Server Time: 2019-10-15 18:40:17
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ