«Стратегічні завдання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2016 - 2020 рр.)»

Details
Category: Uncategorised
Created on Thursday, 19 May 2016 11:21
Last Updated on Thursday, 19 May 2016 11:21
Published on Thursday, 19 May 2016 11:21

Вчена рада факультету корекційної педагогіки та психології на своєму засіданні 17.05.2016 р. обговорила «Стратегічні завдання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2016 - 2020 рр.)», визначені ректором нашого університету академіком В.П. Андрущенком, і схвально оцінила зміст представлених матеріалів.

Абсолютно згодні з автором щодо розуміння ролі вчителя в сучасних умовах розвитку світового суспільства і нашої держави в ньому і формування на цьому філософському підґрунті центрального завдання НПУ як педагогічного університету – «стійкої орієнтації на вчительську професію» у єдності глобальної теоретичної та дієвої практичної складових якісної підготовки фахівців.

Завдання, які планує вирішити університет у найближчі 5 років, є актуальними, реальними, логічно пов’язаними з досягненням основної мети, та зміцненням авторитету НПУ імені М.П. Драгоманова в Україні, Європі та світі як сучасного освітнього та науково-дослідницького багатопрофільного вищого навчального закладу, здатного на найвищому якісному рівні примножувати інтелектуальний потенціал держави.

У складових запропонованої В.П. Андрущенком для розробки і реалізації «модерної концепції педагогічної освіти» (оновлення змісту освіти, розробка та впровадження оптимальних інформаційно-освітніх технологій, формування у майбутніх вчителів високих морально-духовних якостей, виховання патріотичних переконань, почуттів та поведінки тощо), на нашу думку, слід акцентувати на розумовому вихованні, цілеспрямованому формуванні креативності студентської молоді, її естетичної зрілості, особистісної активності і самостійності у різних сферах людської культури.

Заслуговують на схвальну оцінку і інші напрями та завдання перспективного розвитку нашого університету, зокрема, щодо його міжнародної діяльності. Все це створює надійну і плідну основу для розробки більш конкретизованих з урахуванням специфіки функціонування різних науково-освітніх та інших підрозділів НПУ імені
М.П. Драгоманова програм та планів.

З вдячністю за творчі ініціативи, бажаємо шановному Віктору Петровичу примноження духовних і фізичних сил для управління колективом драгоманівців у спільній роботі з досягнення визначних результатів.

З повагою,

голова Вченої ради, декан факультету

академік В.Синьов