ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДІЇ" 15-16 жовтня 2014 року

Details
Category: Конференції
Created on Thursday, 09 October 2014 12:29
Last Updated on Thursday, 09 October 2014 12:30
Published on Thursday, 09 October 2014 12:29

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психології

ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»


ПРОГРАМА

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДІЇ»

15-16 жовтня 2014 р.

Київ

 

Склад оргкомітету

ІІ міжнародної науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДІЇ»

Голова оргкомітету  -  Андрущенко В.П. ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, професор, доктор філософських наук

Співголова - Синьов В.М.  директор Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член Національної академії педагогічних наук України,  доктор педагогічних наук, професор

Заст. голови оргкомітету  -  Шеремет М.К. заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри логопедії, доктор педагогічних наук, професор;

Відп. секретар оргкомітету  - Мартиненко І.В., доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат психологічних наук

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Бондар В.І. директор Навчально-методичного центру освітньої інтеграції НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член Національної академії педагогічних наук України,  доктор педагогічних наук, професор;

Конопляста С.Ю. професор кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Тарасун В.В. професор кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Качуровська О.Б. доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Коломієць Ю.В. доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Королько Н.І. доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Корнєв С.І. доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Тищенко В.В. доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Савицький А.М. доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Базима Н.В. старший викладач кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Козинець О.В. викладач кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова;

Виходченко Н. лаборант кафедри логопедії;

Терещенко Ж.  лаборант кафедри логопедії.

 

Місце проведення

Гуманітарний корпус НПУ імені М.П.Драгоманова

вул. Тургенівська 8/14

 

15 ЖОВТНЯ

 

9.00-10.00

 Реєстрація учасників конференції

2 поверх актова зала

10.00-10.30

Урочисте відкриття конференції

 
 

Шевцов А.Г. начальник Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України, професор, доктор педагогічних наук

Шинкаренко В.І. начальник Відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів Міністерства освіти і науки України

Андрущенко В.П., ректор НПУ імені М.П.Драгоманова академік НАПН України, члена-кореспондент НАН України, професор, доктор філософських наук

Сушкевич В.М., голова Національної Асамблеї інвалідів України, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Синьов В.М., директор Інституту корекційної педагогіки та психології, академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук

Шеремет М.К., заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри логопедії, професор, доктор педагогічних наук

 

10.30-11.30

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

регламент 15 хв.

Синьов В.М.

Проблема соціалізації і розвитку особистості в дефектології

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України; директор Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Шевцов А.Г.

Сучасні виклики до системи підготовки корекційних педагогів у контексті  реформування вищої освіти в Україні

доктор педагогічних наук, професор, начальник Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України

 

Бондар В.І.

доктор педагогічних наук, професор; дійсний член Національної академії педагогічних наук України; директор Навчально-методичного центру освітньої інтеграції НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Конопляста С.Ю.

Клінічні аспекти впливу на психофізичний та мовленнєвий розвиток дитини з ВНГП

доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Тарасун В.В.

Сучасні психолого-педагогічні і нейропсихологічні основи пояснення розладів аутичного спектра

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова

 

11.30-12.00

Перерва на каву

Виставка-продаж наукової і практичної літератури

Хол актової зали

12.00-13.00

 

Обухівська А.Г.

 

 

Гаврилова Н.С.

 

 

 

 

Савицький А.М.

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Актуальні проблеми логопедичної допомоги дітям у діяльності ПМПК

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Центральної психолого-медико-педагогічної консультації

Система корекції порушень фонетичної сторони мовлення

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету

Нейропсихологічні засади організації корекційного навчання дітей із синдромом Дауна

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова

регламент 20 хв.

13.00-14.00

Перерва на обід

 

14.00-15.25

Секційне засідання «Проблеми комплексної діагностики та корекції мовленнєвого розвитку дітей із різними видами дизонтогенезу»

Керівник секції

Тарасун В.В., д.п.н., професор кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

ауд.13-10

14.00-16.00

1 серія майстер-класів

 

Чередніченко Н.В.,

Тенцер Л.В.

Практична реалізація психолінгвістичного підходу до корекції порушень письма у молодших школярів 

ауд.13-9

Мугаль С.О.

Вплив сім’ї  на формування психосоматичних розладів у дітей із ЗПМР

ауд.12-4

Качуровська О.Б.

Використання інформаційних технологій в логопедії

ауд.12-10

Кондратенко В.О.

Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення

ауд.2-18

16.00-16.30

Закриття першого дня конференції

аудиторії

9.30-10.00

16 ЖОВТНЯ

Реєстрація учасників конференції

 

10.00-11.30

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

регламент 20 хв.

Голуб Н.М.

Теоретичні та методичні аспекти корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами із ЗНМ та порушеннями писемного мовлення

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини та корекційної освіти   Харківського національного педагогічного університету  імені Г.С.Сковороди

2 поверх

актова зала

Шульженко Д.І.

Основні напрями та корекційні технології подолання мовленнєвих порушень у аутичних дітей

доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Мартиненко І.В.

Психологічні аспекти розвитку комунікативної діяльності у дітей із системними порушеннями мовлення

кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

 

11.30-12.00

перерва на каву

Хол актової зали

12.00-13.00

Тищенко В.В.

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Системні порушення мовлення: психолінгвістичний аналіз проблеми

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

2 поверх

актова зала

Геращенко С.І.

Організаційні аспекти роботи логопеда з батьками, які виховують розумово відсталу дитину

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Шеремет М.К.

Підготовка логопедів в умовах ВНЗ

доктор педагогічних наук, професор; заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова; завідувач кафедри логопедії

 

13.00-14.00

Перерва на обід

 

14.00-15.30

Секційне засідання «Комплексний підхід та інноваційні методи у логопедії»

Керівник секції

Конопляста С.Ю., д.п.н., професор кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

ауд.13-10

14.00-15.30

2 серія майстер-класів

 

Конопляста С.Ю.,  Яковенко А.О.

Сучасна діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей з ВНГП з урахуванням клінічних факторів впливу та використанням інноваційних лого-технічних засобів.

Актова зала

Коломієць Ю. В.

Труднощі у навчанні учнів із ТПМ: причини та діагностика.

ауд.12-10

Галущенко В.

Застосування нейрогімнастики  як складової реабілітаційно-корекційного процесу активізації вищих психічних функцій у дітей з порушеннями психо-мовленнєвого розвитку

ауд.12-4

Марченко І.С.

Формування комунікативних умінь дітей із грубою затримкою мовленнєвого розвитку

ауд.13-9

15.30-15.45

Перерва

 

15.45-17.15

3 серія майстер-класів

 

Базима Н.В.

Формування комунікативних умінь у дітей із аутизмом

ауд.12-10

Ромась О.Ю.

Застосування фонопедичних методик при порушеннях голосу

ауд.12-4

Потапенко О.М.

Заспокійливий масаж обличчя при заїканні

Актова зала

Швалюк Т.В.

Методика формування складнопідрядних речень у дітей старшого дошкільного віку з ТПМ

ауд.13-9

Викладачі кафедри логопедії

Логопедична супервізія

ауд.13-10

17.15-17.30

Урочисте закриття конференції

2 поверх

актова зала

ПРОГРАМА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

Секція «Проблеми комплексної діагностики та корекції мовленнєвого розвитку дітей із різними видами дизонтогенезу»

15.10.14

 Керівник секції  Тарасун В.В., д.п.н., професор кафедри логопедії

                            НПУ імені М.П.Драгоманова

Регламент – 10 хв.

Бабич Н.М. Допоміжна комунікація як один із засобів формування комунікативних навичок у дітей зі складними порушеннями розвитку.

Боряк О. В. Логопедична робота з дітьми з вадами інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку.

Голуб А.В. Сучасні погляди на дослідження усного мовлення дітей із дизартріями старшого дошкільного віку.

Козинець О.В. Погляди Р.Г. Краєвського на проблему заїкання.

Кравець Н. П. Формування комунікативної компетентності у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання.

Ленів З.П. Специфіка викладання спецкурсів з інклюзивного навчання в процесі підготовки логопедів нової генераціі.

Сорочан Ю.Б. Стан сформованості синтаксичного компонента мовленнєвої компетенції  на імпресивному рівні у молодших школярів із моторною алалією.

Тищенко Л.А. Розвиток мовлення дошкільників із помірною розумовою відсталістю на заняттях із формування навичок самообслуговування.

Яковенко А.О. Інноваційні технології для підвищення якості проведення логопедичних занять в сучасних умовах загальноосвітнього простору.

 

Секція «Комплексний підхід та інноваційні методи у логопедії»

16.10.11

Керівник секції  Конопляста С.Ю., д.п.н., професор кафедри логопедії

                           НПУ імені М.П.Драгоманова

Регламент – 10 хв.

Савінова Н.В. Сучасні проблеми та тенденції розвитку логопедії як науки.

Пахомова Н.Г. Рефлексивно-оцінна діяльність в контексті ефективності корекційно-педагогічного процесу.

Мороз О.А. Особливості діагностики уяви дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

Панченко Т. Л. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей із порушеннями мовлення.

Пімєнова К.О. Дидактичні основи формування знань про синтаксис в початковому курсі української мови в загальноосвітніх та спеціальних школах

Пінчук Ю.В. Організаційні засади логопедичної допомоги у мережі ДНЗ для дітей із ТПМ

Хоменко С.О.  Логопедичне обстеження в системі  комплексного вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовлення.

Гноєвська О.Ю.Особливості роботи педагога з батьками в умовах освітньої інтеграції.

Арендарук А.О. До проблеми впровадження інклюзивного навчання в освітній системі України.

Кондукова С.В. Інноваційні підходи у логопедичній роботі з подолання порушень фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙСТЕР-КЛАСИ

15 ЖОВТНЯ

1 серія майстер-класів

Використання інформаційних технологій в логопедії

Качуровська О.Б. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

На майстер-класі розглядатимуться питання використання програмного забезпечення загального призначення в роботі логопедів і корекційних педагогів. Особливості створення інтерактивних презентацій засобами Microsoft Power Point та їх використання в навчанні дітей із особливими освітніми потребами.

Практична реалізація психолінгвістичного підходу до корекції порушень письма у молодших школярів 

Чередніченко Н.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова, Тенцер Л.В. – аспірант кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

У майстер-класі буде актуалізовано знання логопедів про механізми та симптоматику дисгафії та дизографії, наведено  приклади  логопедичних занять із корекції різних типів дисграфічних та дизорфографічних помилок, а також запропоновано самостійно продіагностувати помилки в письмових роботах  учнів, визначити їх можливі причини та механізми та окреслити напрямки корекційної логопедичної роботи з їх подолання.

Вплив сім’ї на формування психосоматичних розладів у дітей із ЗПМР

Мугаль С.О. – логопед, практичний психолог, керівник ПЦ "Світ Вашого Я"

Мета майстер-класу – продемонструвати на практичних прикладах вплив міжособистісних стосунків у сім'ї і вплив стилів виховання в сім'ї на формування особистості дитини з ЗПРР; формування психосоматичних розладів у дітей із ЗПРР; мовленнєві особливості цих дітей; мовлення дитини як джерело інформації про дитину. Також на майстер-класі можна буде отримати практичний досвід роботи з методикою «Три дерева».

Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення

Кондратенко В.О. кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри логопедії Челябінського державного педагогічного університету

На майстер-класі буде представлено базові прийоми логопедичного масажу при тяжких мовленнєвих порушеннях органічного ґенезу. Учасники не тільки теоретично ознайомляться з практичними прийомами масажу, а й спробують практично виконати їх.

16 ЖОВТНЯ

2 серія майстер-класів

Сучасна діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей із ВНГП з урахуванням клінічних факторів впливу та використанням інноваційних лого-технічних засобів

Конопляста С.Ю. - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова,  Яковенко А.О.- аспірант кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

Мета майстер-класу – ознайомити слухачів з результатами впровадження в Україні авторської системи комплексної медико-психолого-педагогічної діагностики та корекції психомовленнєвого розвитку осіб із ВНГП від народження до повноліття. (доповідач – Конопляста С.Ю.). Здійснити аналіз застосування новітніх технічних засобів в роботі логопеда. Розкрити досвід роботи із запропонованим та запатентованим роторозширювачем (доповідач – Яковенко А.О.).

Труднощі у навчанні учнів із ТПМ: причини та діагностика

Коломієць Ю. В. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

Слухачам пропонується ознайомлення із основними причинами труднощів у шкільному навчанні учнів із мовленнєвими порушеннями. Також планується розглянути основи діагностики тих труднощів у засвоєнні навчального матеріалу, які спричинені морфологічною або функціональною недостатністю ділянок кори головного мозку.

Формування комунікативних умінь дітей із грубою затримкою мовленнєвого розвитку

Марченко І.С. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

Майстер-клас розрахований на логопедів, психологів, батьків, що мають дітей із грубими затримками мовленнєвого розвитку. Будуть розглянуті основні завдання, цілі, напрямки та етапи корекційної роботи, а також засоби, методи, прийоми встановлення емоційного контакту з безмовленнєвою дитиною, навчання елементарним комунікативним навичкам на основі вибраних невербальних засобів, основний зміст і форми проведення занять із розвитку комунікації цих дітей.

Застосування нейрогімнастики  як складової реабілітаційно-корекційного процесу активізації вищих психічних функцій у дітей з порушеннями психо-мовленнєвого розвитку

Галущенко В.І. старший викладач кафедри дефектології і фізичної реабілітації ПНПУ імені К.Д.Ушинського

На майстер-класі розглядатимуться такі питання:  застосування нейрогімнастики  як складової реабілітаційно-корекційного процесу активізації вищих психічних функцій у дітей з порушеннями психо-мовленнєвого розвитку; використання кінезіотерапевтичних вправ, вправ з відновлення енергетичного балансу організму у роботі з дітьми та дорослими. Слухачам пропонуватиметься аналіз результатів власних досліджень та прийомів логопедичної роботи.

3 серія майстер-класів

Формування комунікативних умінь у дітей з аутизмом

Базима Н.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

Мета майстер-класу: визначення та обґрунтування психолого-педагогічних умов і принципів формування мовленнєвої активності у дошкільників з аутизмом.

Зміст питань: 

особливості психічного розвитку дітей з аутизмом; 

особливості мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом;

залежність мовленнєвої активності від аутистичних проявів дитини; 

врахування особливостей аутистичних проявів дитини у розвитку мовлення і мовленнєвої активності; 

психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої активності; 

принципи формування мовленнєвої активності. 

Види роботи: міні-лекція (особливості психічного та мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом); гра "Зрозумій мене" (врахування особливостей аутистичних проявів дитини у розвитку мовлення і мовленнєвої активності); мозковий штурм (психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої активності); робота з роздатковим матеріалом (принципи формування мовленнєвої активності).

Застосування фонопедичних методик при порушеннях голосу

Ромась О.Ю. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

Майстер-клас розрахований на логопедів та студентів дефектологічних факультетів. У майстер - класі буде представлено симптоми та клінічну картину голосових порушень та різні фонопедичні методики при функціональних та органічних порушеннях голосу.  Ціллю майстер-класу є ознайомити спеціалістів з методиками відновлення голосу та практично продемонструвати їм данні  прийоми відновлення голосу.

Заспокійливий масаж обличчя при заїканні

Потапенко О.М. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

Майстер-клас розрахований на логопедів, масажистів та студентів дефектологічних факультетів. У майстер - класі будуть представлені теоретичні основи заспокійливого масажу, подана інформація, що є показанням до проведення даного масажу, представлено прийоми та методику заспокійливого масажу обличчя при заїканні, а також практична демонстрація масажу. Ціллю майстер-класу є ознайомити спеціалістів, що працюють з дітьми із заїканням, з теоретичними основами заспокійливого масажу обличчя при заїканні та практично продемонструвати їм даний вид масажу.

Методика формування складнопідрядних речень у дітей старшого дошкільного віку з ТПМ

Швалюк Т.В. - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова

Майстер-клас розрахований на вчителів-логопедів (практиків), викладачів, студентів. Буде розкрито методику формування складнопідрядних речень із підрядними причини, наслідку, мети, часу, умови, порівняння. Розглядатимуться аспекти розуміння, побудови та користування цими конструкціями в самостійному мовленні.

Логопедична супервізія

Керівник супервізії  - доцент Мартиненко І.В., експерти – викладачі кафедри.

Супервізія – це форма професійної допомоги, яка передбачає консультування, навчання, підтримку логопеда-практика досвідченішими колегами. На супервізії буде розглянуто декілька випадків з логопедичної практики, які викликають труднощі у логопеда. Група досвідчених логопедів, враховуючи характер і симптоматику мовленнєвих порушень у дитини і ситуацію її розвитку, надасть рекомендації і професійну підтримку колегам.