Інформаційний лист!

Details
Parent Category: Освітні послуги
Created on Friday, 04 September 2015 10:22
Last Updated on Friday, 04 September 2015 10:22
Published on Friday, 04 September 2015 10:22

Міністерство освіти і науки України

Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Всеукраїнська науково-методична конференція,

присвячена 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського

«Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система

інклюзивного навчання»

29–30 вересня 2015 року

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Розробка теоретико-методологічного підґрунтя інклюзивного навчання в загальноосвітній школі, професійно-технічній та вищій освіті.

2.  Упровадження досягнень дефектології в практику інклюзивного та інтегрованого навчання.

3. Специфіка організації інклюзивного та інтегрованого навчання учнів з особливими потребами (за нозологіями) в загальноосвітній школі та у вищому (професійно-технічному) навчальному закладі.

4. Технології диференціації навчання та стандартизованого оцінювання досягнень учнів в інклюзивному класі.

5.  Проблеми асистування в інклюзивному середовищі.

6. Інноваційні технології психолого-педагогічного супроводу інклюзивного та інтегрованого навчання.

7. Підготовка кадрів до роботи в умовах інклюзії.

Робоча мова конференції – українська.

Для участі у конференції необхідно до 15 вересня 2015 року надіслати в електронному варіанті на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">lab22@ukr.net:

  1. Заявку  учасника за поданим зразком (дод. 1). 
  2. Тези доповіді (виступу), оформлені відповідно до вимог (дод. 2).

          Участь у конференції безкоштовна.

План роботи конференції:

29 вересня – пленарне засідання, робота секцій (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63,  м. Кіровоград, 25006).

30 вересня – екскурсія до педагогічно-меморіального музею В.О.Сухомлинського, продовження пленарного засідання, завершення роботи конференції (НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені В.О.Сухомлинського», смт Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської обл.).

Учасники конференції отримають сертифікати.

Тези доповідей учасників увійдуть до збірника матеріалів конференції.

Відповідальні особи

(кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»):

-  Жосан Олександр Едуардович, завідувач кафедри, канд. пед. наук – тел. (0-522) 22 25 65,        0-67 520 66 30; 0-95 459 87 39;

- Войтко Валентина Володимирівна, старший викладач кафедри, канд. пед. наук –                         тел. (0-522) 22 25 65, 0-50 075 84 61.

Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної конференції

«Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система

інклюзивного навчання» 29–30 вересня 2015 року

Прізвище,  ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Посада

 

Місце роботи (повна назва)

 

Службова або домашня, або інша адреса      (№ відділення Нової пошти тощо) для пересилки збірника матеріалів

 

Контактні телефони

 

Е-mail

 

Тема доповіді

 

Замовлення збірника матеріалів конференції (кількість примірників).

Підкреслити: Потрібно. Не потрібно.

Кількість примірників:

Потреба в готелі, гуртожитку

Підкреслити:  готель,  гуртожиток

Даю згоду на друк матеріалів, які надіслано на електронну

адресу lab22This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">@ukr.net , та використання персональних даних

Додаток 2

Вимоги до оформлення тез доповідей (виступів) на конференції

Обсяг 3-6 сторінок формату А-4. Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см. Нумерація сторінок –         у правому верхньому куті сторінки.

Текст оформлюється з дотриманням такої наступності розташування записів.

1.Індекс УДК (перший рядок, розташування ліворуч, звичайний шрифт).

2. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, звичайний шрифт).

3. Тема доповіді, виступу (по центру, великими літерами, напівжирний шрифт).

4. Анотація та ключові слова українською та англійською мовами (з абзацу, тема прописними літерами напівжирним шрифтом текст 5-6 рядків, виділити курсивом).

5. Зміст:

вступ (постановка проблеми у загальному вигляді; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми; виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячується доповідь; формулювання мети дослідження);

виклад основного матеріалу дослідження з повним, але лаконічним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки

6. Список використаних джерел(по центру, виділити напівжирним шрифтом, оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 7.1:2006).

Вимоги до оформлення рисунків і таблиць.Рисунки розміщуються у тексті в одному із форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi. Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту. Рисунки підписують і нумеруютьпід рисунком по центру згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 (Приклад: Рис. 1 – Система моніторингу…). Усі об’єкти в  рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані.

Таблиці подають у тексті у форматі Word. Кегль шрифту таблиці 14. Нумерація таблиць – по правому краю сторінки (Приклад: Таблиця 1), заголовки таблиць розміщують по центру сторінки напівжирним шрифтом.

Зразок оформлення посилання на літературу в тексті: [2, с. 133–136], [2; 3], [4].

05.06.2015                                                                                                                                    Оргкомітет