Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Факультет корекційної педагогіки та психології

Українська Асоціація корекційних педагогів

Кафедра психокорекційноїпедагогіки

Вельмишоновні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у ІІ-ій міжнародній науково - практичній конференції

«Проблеми навчання, виховання та корекції розвитку дітей з аутистичними та інтелектуальними порушеннями в інклюзивних закладах освіти».

яка відбудеться 3-4 квітня 2018 року в м. Київ.

                                       Напрями роботи конференції :

-          теоретико-методологічні засади допомоги дітям та підліткамз аутистичними та інтелектуальними порушеннями;

-          медичні аспекти допомоги дітям з аутистичними та інтелектуальними порушеннями;

-          корекційні технології навчання, виховання та розвитку дітейз аутистичними та інтелектуальними порушеннями;

-          підготовка спеціалістів (корекційних педагогів, спеціальних психологів, логопедів, реабілітологів) до навчальної, виховної, розвивальної та корекційної роботи з дітьми з аутистичними та інтелектуальними порушеннями;

-          комплексний та особистісний підходи до інклюзивного навчання дітей з аутистичними та інтелектуальними порушеннями.

-          розвиток компетентності батьків в інклюзивному процесі.

Форми проведення: очна (доповіді, стендові доповіді, презентації, майстер-класи ), заочна (статті).

У програмі конференції передбачено пленарне засідання та робота секцій, проведення майстер-класів, стендові доповіді.

До участі запрошуються науковці, практичні працівники, аспіранти, студенти, батьки.

Конференція буде проходити за адресою: Київ, вул. Тургенівська 8/14, другий поверх, актова зала.

Попередня реєстрація обов’язкова!Кількість учасників обмежена. Реєстраційний внесок350 грн за участь у конференції за кошти фізичних осіб. Оплачується до конференції. Реєстраційну форму та чек про оплату необхідно відіслати на електронну адресу організаційного комітету.

Реквізити для оплати :

НПУ ім. М.П. Драгоманова

Код отримувача 02125295

Код банку 820172

р/р 31259376113601 (Призначення платежу: за участь у конференції, ПІБ учасника, код КЕКД 25020100).

Після оплати необхідно обов’язково надіслати фото або скан чеку на почту : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">inkluziya@ukr.net

Контактні особа:

0730443498 - Шульженко Євгенія Віталіївна -

питання реєстрації та участі.

           (044) 484 69 94 – Гноєвська Оксана Юріївна – організаційні питання .

           0955530653 – Геращенко Світлана Іванівна – наукові питання , програма конференції.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">inkluziya@ukr.net

Реєстраційна карта

Учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми навчання, виховання та корекції розвитку дітей з аутистичними та інтелектуальними порушеннями в інклюзивних закладах освіти».

Прізвище                               
Ім’я  
По-батькові  
Країна  
Місце роботи, навчання (повна назва закладу)  
Посада  
Форма участі в конференції (зазначте Ваш вибір)

Ž виступ на пленарному засіданні;

Ž виступ на секційному засіданні;

Ž стендова доповідь;

Ž слухач;

Ž заочна участь в конференції (тільки публікація)

Ž майстер-клас

Тема доповіді  
Контактний телефон  
Е‑mail  
   

До початку конференції буде надрукований збірник наукових праць. Науковий часопис видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї сторінки – тексту – 65 грн., поштова пересилка збірника (за необхідності) оплачується окремо. Умови здійснення подачі статей та їх оплати можна дізнатися лише у відповідальної особи – Базими Наталії Валентинівни

   +38 (066) 909-79-07, електронна пошта: nata2310@ukr.net

Науковий часопис(Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). Випуск 35 вийде у кінці березня 2017 року. Після виходу із друку Наукового часопису упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські примірники. Колектив авторів отримує кількість примірників, що відповідає кількості авторів.

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Термін подачі матеріалів – до 20лютого 2018 року.

Вимоги до оформлення статей:

1. Вимоги до оформлення тексту:

1.            Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу nata2310@ukr.net. Назва документу відповідає прізвищу автора/авторів (наприклад, «Базима.doc», «Шеремет_Базима.doc»). В темі листа, залежно від того, у якому розділі планується розміщення статті, зазначається: «Науковий Часопис 32.Корекційна педагогіка» або«Науковий Часопис 34.Спеціальна психологія».

2.            Обсяг статті – від 10-12 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок).

3.            Розмір аркушу – А-4, тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.

4.            Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.

5.            Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 – 05/1.

6. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати, де перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки (наприклад: [1, с.14]).

2. Вимоги до набору тексту:

 1. Вимкнути функцію «перенос».
 2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм ).
 4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 5. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками відповідно до тексту.
 6. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 7. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк чорно-білий).

3. Вимоги до змісту тексту (Див. зразок):

 1. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч).
 2. Прізвище та ініціали автора/авторів: жирний шрифт, курсив (праворуч).
 3. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт (по центру).
 4. Анотація статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), українською мовою. Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відбивати логіку опису результатів статті), якість (переклад на російську та англійську мови має бути якісним), компактність (800-1000 друкованих знаків) (Див. зразок).
 5. 5.Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як: постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій, мета статті, виклад матеріалу дослідження, висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Зазначені елементи представляються стилістично, але графічно виділяти їх не обов’язково.
 6. Використана література (з двокрапкою, по центру): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються за списком, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України N 55 від 27 січня 2010 р.; посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://ua.translit.cc/ . (Див. зразок).
 7. Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відбивати логіку опису результатів статті), якість (переклад на російську та англійську мови має бути якісним), компактність ((800-1000 друкованих знаків) (Див. зразок).
 8. Супровідна сторінка (не оплачується): відомості про автора / авторів подаються без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса, телефон, e-mail (Див. зразок).

Обов’язковою умовою є наявність рецензії на статтю провідного фахівця (доктора педагогічних або психологічних наук, професора) з підписом і печаткою. У кінці статті обов'язково вказуються дата надходження статті до редакції, дата прийняття статті до друку (визначає редакційна колегія) і рецензент (Див. зразок).

Одним листом на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. надсилаються 2 документи:

 • стаття, оформлена за зразком;
 • відсканований варіант рецензії (завірений печаткою);

Перед відправленням листа, перевірте, будь ласка, чи відповідає оформлення статті зразку.

У разі повторного відправлення листа, перевірте, будь ласка, чи вказана тема листа і чи прикріплено 2 документи (стаття та відомості про автора, рецензія).

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам.

Публікація статті можлива лише за умови попередньої оплати, статті «в борг» не приймаються до друку.

               Контакти для довідок:

електронна пошта: nata2310@ukr.net

телефон: +38 (066) 909-79-07

відповідальна особа: Базима Наталія Валентинівна


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

удк: 376.36:81’23

шеремет м.к.

ПІДГОТОВКА КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ

У статті розглядається проблема модернізації і підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології для роботи в нових умовах спеціальної освітньої системи. Здійснено аналіз становлення системи корекційної освіти в Україні в історичному аспекті. Проаналізовано забезпечення диференційованого навчання дітей різних категорій в межах національної державної системи. Зазначено, що в Україні Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова готує фахівців для роботи з дітьми за різними нозологіями, в тому числі і спеціалістів зі спеціальної психології (за нозологіями), з ортопедагогіки, вчителів інклюзивної освіти, фахівців для роботи з дітьми різного рівня інтелектуального розвитку та раннім дитячим аутизмом, консультантів для ПМПК. Обгрутована необхідність виваженої послідовної трансформації системи освіти на різних рівнях. Визначені основні напрямки удосконалення (реформування) корекційної освіти та виявлені причини кризовості освіти осіб з особливими освітніми потребами. Намічено основні тенденції процесу розвитку корекційної освіти загалом і для Інституту корекційної педагогіки та психології зокрема.

Ключові слова: корекційна освіта, реформування корекційної освіти, Інститут корекційної педагогіки та психології, комплексне порушення розвитку.

Текст статті.

Текст статті.

Текст статті.

Текст статті

Використана література

1. Выготский Л.С. Развитие устной речи / Л.С.Выготский // Собр.соч.: В.6т. – М.: Просвещение, 1982. – Т.3. – с.164-176.

2. Дефектологічний словник: навчальний посібник / В.І.Бондар, В.М.Синьов /За редакцією В. І. Бондаря, В. М. Синьова. – К.: «МП Леся», 2011. – 528 с.

References

1. VygotskiyL.S.Razvitiyeustnoyrechi / L.S.Vygotskiy // Sobr.soch.: V 6 t. – M.: Prosveshcheniye, 1982. – Т.3. – s.164-176.

2.Defektolohichnyslovnyk: navchalnyposibnyk / V.I.Bondar, V.M.Synov / ZaredaktsiyeyuV.I.Bondarya, V.M.Synova. – K.: «MPLesya», 2011. – 528 s.

Шеремет М.К. Подготовка коррекционных педагогов в Украине

В статье рассматривается проблема модернизации и подготовки квалифицированных специалистов в области коррекционной педагогики и специальной психологии для работы в новых условиях специальной образовательной системы. Осуществлен анализ становления системы коррекционного образования в Украине в историческом аспекте. Проанализировано обеспечение дифференцированного обучения детей различных категорий в рамках национальной государственной системы. Отмечено, что в Украине Институт коррекционной педагогики и психологии Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова готовит специалистов для работы с детьми по разным нозологиям, в том числе и специалистов по специальной психологии (по нозологиям), по ортопедагогике, учителей инклюзивного образования, специалистов для работы с детьми разного уровня интеллектуального развития и ранним детским аутизмом, консультантов для ПМПК. Обоснована необходимость взвешенной последовательной трансформации системы образования на разных уровнях. Определены основные направления совершенствования (реформирования) коррекционного образования и выявлены причины кризисности образования лиц с особыми образовательными потребностями. Намечено основные тенденции процесса развития коррекционного образования в целом и для Института коррекционной педагогики и психологии в частности.

Ключевые слова: коррекционное образование, реформирование коррекционного образования, Институт коррекционной педагогики и психологии, комплексное нарушение развития.

Sheremet M.K.Professional training for special pedagogues in Ukraine

The article examines the issue of enhancement and training of qualified professional staff in the field of special education and psychology who will work under new conditions of the special educational system.Itpresentsanalysisofthe specialeducationsystemdevelopmentinUkrainefromhistoricalperspective. The article analyses sufficiency of the differentiated education for children with different disabilities in the framework of the national state educational system. ItpointsoutthattheInstituteofCorrectionalPedagogyandPsychologyoftheNationalPedagogicalDragomanovUniversitytrainseducationalstafftoworkwithchildrenofdifferentnosology, includingexpertsinspecialpsychology (accordingtonosologies), orthopedagogics, teachers for inclusive educational settings, teachers trained to educate children with varying levels of learning abilities and autistic disorders, consultants for PMPC. Itsubstantiatesnecessityforweighedandconsistenttransformationoftheeducationalsystematdifferentlevels. Theauthordefinesmaindirectionsforimprovement (reformation) ofthespecialeducationandnamesthefactorscausingcriticalstateofeducationforindividualswithspecial educational needs. Major tendencies in special education development are mapped, both in general and for the Institute of Correctional Pedagogy and Psychology in particular.

Keywords:specialeducation, specialeducationreform, Institute of Correctional Pedagogy and Psychology, multiple disabilities.

Стаття надійшла до редакції 10.04.2017 р.

Статтю прийнято до друку 20.04.2017 р.

Рецензент: д.п.н., акад.Синьов В.М.


Супровідна сторінка

ШЕРЕМЕТ МАРІЯ КУПРІЯНІВНА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна) ikpp@ukr.net

Контактний телефон: (8-044) 486-80-38

   

На сайт

 

   

1 292 29