ПРОГРАМА ІІІ-ої МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ

Деталі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ГО «СПРАВА КОЛЬПІНГА В УКРАЇНІ» (НІМЕЧЧИНА)

   


ПРОГРАМА

ІІІ-ої МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ

3 квітня   2019 р.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ІІІ-ОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ

Голова оргкомітету: Андрущенко В. П. – ректор НПУ імені М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор

Заступник голови оргкомітету:

Шеремет М. К. – доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України,декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Синьов В. М. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», почесний декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти.

Торбін Г. М.– доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь.

Піонтківська Г. С. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки, факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

ОРГКОМІТЕТ:

ФЕДОРЕНКО С. В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології, завідувач кафедри логопедії та логопсихології, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

АФУЗОВА Г. В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

ЧЕПУРНА Л. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки, заступник декана з виховної роботи факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

ФОМІЧОВА Л. Г. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

РУДЕНКО Л. М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

СИНЬОВА Є. П. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

ЗАПЛАТИНСЬКА А. Б. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

ШУЛЬЖЕНКО Д. І. – доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

ГНОЄВСЬКА О. Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії менеджменту освіти факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

ГЕРАЩЕНКО С. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

КУЗЬМІНСЬКА Є. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

МИХАЙЛЕНКО В. В. – старший лаборант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

П Р О Г Р А М А

ІІІ-ОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ

3 квітня 2019 р., м. Київ, вул. Тургенєвська 8/14 , 2 поверх,актова зала

9.00 - 10.00 - Реєстрація учасників конференції.

10.00 - 13.00 - Відкриття конференції та пленарне засідання.

13.00 - 14.00 - Перерва на каву.

14.00 - 20.00 - Секційні засідання, майстер-класи.

10.00 10.30 – ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Андрущенко В. П. – ректор НПУ імені М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор

Шеремет М. К. – доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України,декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Синьов В. М. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», почесний декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

ШЕВЦОВ Андрій Гаррієвич – доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України».

Торбін Г. М. – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь НПУ імені М. П. Драгоманова.

10.30-13.00 - ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

СИНЬОВ Віктор Миколайович доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», почесний декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Проблеми забезпечення якісної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями.

ШЕВЦОВ Андрій Гаррієвич доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України».

Проблеми започаткування та провадження нових освітніх програм у рамках спеціальності «Спеціальна освіта».

БОНДАР Віталій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України».

Освітня інтеграція дітей із особливостями інтелектуального розвитку як ключова категорія концепції "Нової української школи".

СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – начальник головного управління інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Державна політика щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами.

ШЕРЕМЕТ Марія Купріянівна доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Реформування і модернізація спеціальної освіти в умовах сучасних суспільних трансформацій.

НЕЧИПОРЕНКО Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії.

Досвід впровадження інклюзивної освіти в Хортицькій національній академії.

ОСТРОВСЬКА Катерина Олексіївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Супровід людей з аутизмом під час здобуття професійної освіти.

ТАРАСУН Валентина Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Уніфікація як метод стандартизації початкового етапу корекції розвитку дітей з аутизмом.

МИРОНОВА Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Формування професійних компетентностей вчителів початкових класів до навчання дітей з інтелектуальними порушеннями в новій українській школі.

РУДЕНКО Лілія Миколаївнадоктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Сучасні клінічні підходи до розуміння аутизму.

СКРИПНИК Тетяна Вікторівна - доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Авторська програма формування передумов навчання і розвитку дітей з аутизмом «Синергія».

ПІОНТКІВСЬКА Галина Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Формування професійної компетентності студентів в аспекті роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру.

ЦЕЛИНСЬКА-МИТАЛ Дорота – доктор філософії, Польща.

Про потреби популяризації здоров’я в сучасному польському суспільстві.

ЯРМОЛА Наталія Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Індивідуальна освітня траєкторія дитини з особливими освітніми потребами.

ШУЛЬЖЕНКО Діна Іванівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Актуальні питання корекційної роботи з аутичними дітьми.

14.00 - 20.00- СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ, МАЙСТЕР-КЛАСИ

СЕКЦІЯ №1

ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Керівники секції:

МАМІЧЕВА Олена Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов’янськ.
КРАВЕЦЬ Ніна Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Доповіді:

МАМІЧЕВА Олена Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти Донбаського державного педагогічного університету м. Слов’янськ.

Особливості застосування арт-терапії у роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру.

КРАВЧЕНКО Раїса Іванівна – виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Захист прав дітей зі спектром аутистичних порушень.

КРАВЕЦЬ Ніна Павлівна - кандидат педагогічних наук,доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Дослідницький метод на уроках літератури у роботі з учнями з інтелектуальними порушеннями.

ХАНЗЕРУК Лілія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Дошкільники з інтелектуальними порушеннями в сучасному освітньому просторі.

КУЗЬМІНСЬКА Євгенія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Шляхи формування мовленнєвої компетенції у дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

ЧЕПУРНА Людмила Георгіївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки, заступник декана з виховної роботи факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Тенденції розвитку сучасного підручника для дітей з інтелектуальними порушеннями.

МЯКУШКО Оксана Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Когнітивний підхід до формування навчально-пізнавальних компетентностей в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.

ІЩУК Валентина Володимирівна – директор Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19, учитель вищої категорії, учитель-методист; ДОВГОПОЛА Ірина Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19, вчитель першої категорії; УСИК Ніна Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Реалізація державної освітньої політики щодо дітей  з комплексними порушеннями розвитку у спеціальному закладі в умовах становлення Нової української школи.

ОСТАПЕНКО Лариса Іванівна – директор Комунального загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів «Навчально-реабілітаційний центр №17» м. Києва.

Налагодження й підтримка продуктивного процесу супроводу дітей з аутизмом в спеціальному закладі освіти: реалії та проблеми.

АЛЬ - МРАЯТ Олена Борисівна - аспірант кафедри логопедії та логопсихології

факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Поетапне формування графо-моторної навички у дітей з аутистичними розладами із застосуванням різних методів навчання письма.

ДИЧОК Т. П. - викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Використання естетотерапевтичних технологій в освітньому просторі для забезпечення творчого розвитку дітей з аутизмом.

КАСЯН Любов Миколаївна – вчитель початкових класів Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради».

Особливості формування компетентнісних навичок в учнів з інтелектуальними порушеннями.

ЗАДОРОЖНА Діана Іванівна - вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 797 Деснянського району м. Києва.

Особливості використання ігрових прийомів у процесі формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання.

БАБАЄВА Маргарита Анатоліївна – вихователь дошкільного закладу освіти (ясла-садок) № 133 Дарницького району м. Києва

Теоретичні аспекти формування наступності у розвитку мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями.

ЗАЙЦЕВА Зоя Василівна – директор Комунального закладу «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №34 І-ІІ ступеня.

Тема: «Набуття дітьми з розладами аутистичного спектру навичок використання мовлення в повсякденному житті» - майстер-клас з досвіду роботи.

Підведення підсумків роботи секції.


СЕКЦІЯ №2

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ АУТИСТИЧНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Керівники секції:
САВІНОВА Наталія Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти  Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
ШУЛЬЖЕНКО Діна Іванівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Доповіді:

САВІНОВА Наталія Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор, Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Проблеми активно-ігрової логокорекції.                                                                                 .

ПОЗДНЯКОВА Олена Леонтіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Хортицької навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя.

Психокорекційна   робота з батьками учнів із порушеннями розвитку як компонент виховної системи.

ЛОПАТИНСЬКА Наталія Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради,

м. Запоріжжя.

Нейропсихолінгвістичний підхід до діагностики стану комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із розладами аутистичного спектра.

ПЛОЧЕННИК Ельжбета – доктор, Польща;

Сучасні навчальні програми, створені за європейськими кваліфікаційними рамками.

АФУЗОВА Ганна Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Використання АВА-терапії для корекції небажаної поведінки при розладах аутистичного спектру.

ГОРЛАЧОВ Олександр   Сергійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка.

Структурно-функціональні компоненти міміко-жестового мовлення глухих.

ЛЕМЕЩУК М. А. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Особливості застосування психокорекційних методів у роботі з аутичними дітьми.

ТРИКОЗ Сніжана Валеріївна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Особливості реалізації інтегрованого курсу «Я у світі» для молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку.

СУХІНА Ірина В’ячеславівна - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Напрями психокорекційної роботи з батьками, які виховують дітей з аутизмом.

СЕРГІЄНКО Інна Володимирівна – консул «Аутизм – Європа». м. Київ.

Зниження стрес-факторів під час перебування дитини з розладами аутистичного спектру в начальних закладах.

ДРОБІТ Лілія   – асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Психологічні чинники мотивації учіння у дітей з розладами спектру аутизму згідно з сучасними теоріями мотивації.

ТОВКЕС Юлія Володимирівна – логопед БО «Школа - сходинки».

Особливості засвоєння семантичного значення слів дітьми з розладами аутистичного спектру.

КОЛІСНИК Л. В.- викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Розвиток творчих здібностей у дітей з особливими освітніми потребами засобами театрального мистецтва.

КОШОВИЙ Володимир Степанович – директор спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 Дарницького району м. Києва.

Особливості організації допрофесійної підготовки учнів 10 класу в умовах спеціальної школи № 10.

КРУПСЬКА Євгенія Володимирівна - вчитель математики Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради».

Особливості використання інтерактивних ігор на уроках математики в учнів з інтелектуальними порушеннями.

СИЧЕВСЬКА Віра Костянтинівна - логопед, вихователь Спеціальний дошкільний заклад № 569 для розумово відсталих дітей м. Києва.

Формування соціальної компетентності дошкільників з інтелектуальними порушеннями.

ШУЛЬГА Людмила Анатоліївна - вчитель української мови Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради».

Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури, як засіб підвищення активних досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями.

ЧЕРНІКОВА Наталія Миколаївна - педагог-абілітолог Черкаського громадського науково-практичного дослідницького міждисциплінарного центру.

Особливості корекційного виховання аутичної дитини в родині.

ЛЮБЧЕНКО Світлана Володимирівна - вчитель-спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 Дарницького району м. Києва.

Використання мнемотехніки на заняттях з розвитку мовлення з учнями 1 – 4-х класів, які мають інтелектуальні порушення.

ЦИМБАЛ Світлана Валеріївна – учитель-дефектолог, учитель вищої категорії Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19.

ЮРЧЕНКО Тетяна Володимирівна – учитель-дефектолог, учитель вищої категорії Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19.

Корекційно-розвиткове заняття з використанням арт-терапевтичних технік майстер-клас з досвіду роботи.

Підведення підсумків роботи секції.


СЕКЦІЯ №3

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ З АУТИСТИЧНИМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Керівники секції:

ПАХОМОВА Наталія Георгіївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка.
БИСТРОВА Юлія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Доповіді:

ПАХОМОВА Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка.

Формування комунікативних навичок у дітей із розладами аутистичного спектра.

БЛЕЧ Ганна Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Формування навичок комунікації у дітей з тяжкими   порушеннями інтелектуального розвитку.

БАБІЙ І. В.- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Організація занять з образотворчого мистецтва для дітей-аутистів.

ФЕДОРЕНКО Марина Вікторівна– кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Основні підходи до вивчення синдрому гіперактивності у дітей з порушенням інтелектуального розвитку.

ШЕВЧЕНКО Світлана Миколаївна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України.

 Особливості розвитку молодших школярів з інтелектуальними вадами.

БІЛАН В. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Роль емоційного виховання у формуванні агресивної поведінки у дітей з розладами аутистичного спектру.

ГАЯШ Оксана Володимирівна - доцент кафедри фізичної реабілітації Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

До питання про фактори успішної інклюзивної освіти дітей зі спектром аутистичних порушень.

ДРОЗД Лідія Вікторівна - аспірант кафедри спеціальної освіти Херсонського державного університету.

Корекція вольової сфери у дітей з особливими освітніми потребами як складова формування їх життєвого цілепокладання.

ЛЕГЕЗА Руслана Іванівна - вчитель-логопед спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 Дарницького району м. Києва.

Особливості мовленнєвого розвитку учнів з аутичними порушеннями.

ПУГАЧ Руслана Михайлівна вчитель СПО, ритміки Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради».

Сучасні психології навчання,  виховання та розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями в спеціальних школах.

РУДЕНКО Анна Олександрівна – аспірант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова,заступник директора з навчально-виховної роботи спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 Дарницького району м. Києва.

Мовна освіта учнів спеціальної школи як одна із передумов їхньої соціалізації.
                                                                                                                                                                            

МАРУДА Ольга Григорівна - завідувач відділенням соціально-побутової адаптації ЦТРРВ інвалідів м. Києва.

Основні підходи до прав людей з інтелектуальними порушеннями у міжнародних доктринах.

ЛЕСИК Світлана Миколаївна - директор Комунального навчального закладу  «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради.

Система роботи закладу спеціальної освіти як необхідна умова для забезпечення якісних освітніх послуг дітям з розладами аутистичного спектру та інтелектуальними порушеннями.

БОБРЕНКО Інна Всеволодівна - науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Фізичне виховання школярів із комплексними порушеннями розвитку на сучасному етапі.

БУРДУН Олена Миколаївна – заступник директора з виховної роботи спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 Дарницького району м. Києва.

Профілактика булінгу серед учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної школи.

МАЦЕПА Наталія Григорівна - практичний психолог Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради.

Психологічні передумови соціалізації особистості учнів з особливими освітніми потребами.

ГУБАР Світлана Юріївна старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка.

Особливості мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями слуху.

ЧЕРНІКОВА Наталія Миколаївна - педагог- абілітолог, монтессорі-терапевт корекційного центру «Баланс» м. Черкаси.

Родинне виховання дітей з аутизмом.

КАГАН Анна Олександрівнавчитель-логопед комунального закладу освіти НРЦ «Колосок» Дніпропетровської обласної ради»;

МЯСОЄД Тетяна Миколаївна - вчитель-дефектолог комунального закладу освіти НРЦ «Колосок» Дніпропетровської обласної ради»;

ШАЛІХМАН Євгенія Віталіївна – вчитель - дефектолог комунального закладу освіти НРЦ «Колосок» Дніпропетровської обласної ради».

Тема: «Перші кроки дитини з аутистичними порушеннями до освітнього та соціального простору. Формування комунікативних навичок взаємодії». - майстер-клас з досвіду роботи.

Підведення підсумків роботи секції.


СЕКЦІЯ №4

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ОСІБ З АУТИСТИЧНИМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Керівники секції:
ДЕМЧЕНКО Ірина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна.
ПІОНТКІВСЬКА Галина Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач   кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова,член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Доповіді:

ДЕМЧЕНКО Ірина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна.

Створення позитивного соціально-психологічного клімату в колективі як одна із умов інклюзивного освітнього середовища в початковій школі.

КЛЯЙН ВЛАДІМІР - професор педагогічного факультету Католицького університету в Рузомберзі (Словаччина).

Соціальні аспекти інклюзії.

ДМИТРІЄВА Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Методика навчання дітей з аутистичними порушеннями початковим основам читання і письма.

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Особливості засвоєння математичних знань учнями 1-4 класів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивного навчання.

МАТЮЩЕНКО Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти.

ГЛАДЧЕНКО Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Госпітальна корекційна педагогіка: моделювання психолого-педагогічних умов освітнього процесу в дитячих лікарнях.

МАЛИШЕВСЬКА І. А. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми аутистичного спектру в умовах інклюзивного навчання.

КРУГЛИК Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка.

Соціокультурний простір вибору засобу спілкування осіб з порушеннями слуху

ГНОЄВСЬКА Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології , завідувач лабораторії менеджменту освіти факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Інклюзивно-психологічні проблеми аутичних дітей в інклюзивному освітньому середовищі.

ЧЕРЕДНИК А. А. - викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Мовленнєво-педагогічний супровід дітей з порушеннями аутистичного спектру в умовах інклюзивної освіти.

СНІСАРЕНКО Олена Ігорівна – аспірантка кафедри психокорекційної педагогіки ФСІО НПУ ім. М. П. Драгоманова,   вчитель-дефектолог школи І-ІІІ ступенів №231 Оболонського р-ну, м. Києва (з інклюзивним та інтегрованим навчанням).

Проблеми педагогічного менеджменту в інклюзії.

ЧАЙКО Володимир Леонідович - директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №8 м. Києва.

Взаємодія спеціальної системи освіти та інклюзивного навчання в сучасних умовах.

ЧАПЕНКО Оксана Анатоліївна - вчитель початкових класів Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради».

Компетентністний підхід до навчання дітей з інтелектуальними порушеннями в початковій школі.

НЕБИЛИЦЯ Олена Борисівна – заступник директора з навчально-виховної роботи спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 Дарницького району м. Києва.

Особливості організації освітнього процесу учнів спеціальної школи № 10 в умовах Нової української школи

РИБЧЕНКО Лариса Костянтинівна - Голова ГО «Бригантина» міста Києва.

Позашкільна освіта дітей з аутистичними проявами на прикладі шахового клубу ГО «Бригантина».

АБРАМОВА Світлана Валентинівна – магістр кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Психологічні аспекти підготовки тьюторів до роботи з дітьми із порушеннями розвитку.

КОНОТОП Ю. О. магістр кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Світові тенденції допомоги аутичним дітям: Ізраїль.

ЧЕРТОП’ЯТОВА Олександра В’ячеславівна – магістр кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Інклюзивне середовище як психологічний чинник особистісного розвитку аутичної дитини.

ДЕМ’ЯНЕНКО Микола Миколайович - директор Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради, магістр кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Актуальні проблеми навчання і виховання дітей з інтелектуальними порушеннями.

ГРОМНІЦЬКА Жанна Дмитрівна – директор Комунального навчального закладу «Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат»;

ДАНИЛОВА Зінаїда Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи Комунального навчального закладу «Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат».

Створення сприятливого освітнього простору для дітей з аутистичними та інтелектуальними порушеннями, з метою психосоціального розвитку та корекції психофізичних порушень.

КОНОПАЦЬКА Олена Семенівна - методист з корекційної педагогіки та інклюзивної освіти лабораторії методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради

Підвищення кваліфікації психокорекційних педагогів на сучасному етапі реформування освіти.

 НЕСТЕРЕНКО Надія Петрівна - вихователь Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради.

Організація та проведення самопідготовки у спеціальній школі.

ІВАШУРА Наталія Сергіївна - викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології, керівник БФ «Квіти Життя».

Тема: «Організація співпраці батьків і команди психолого-педагогічного супроводу під час створення ІПР» - майстер-клас з досвіду роботи.

Підведення підсумків роботи секції.


СЕКЦІЯ №5

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСІБ З АУТИСТИЧНИМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Керівники секції:
ОСТРОВСЬКА Катерина Олексіївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної освіти та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.
СУПРУН Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Доповіді:

СУПРУН Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Пріоритетні напрями досліджень в галузі історії психокорекційної педагогіки.

ФЕДОРЕНКО Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології, завідувач кафедри логопедії та логопсихології, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Формування навичок самообслуговування у дошкільників зі зниженим зором, які мають інтелектуальні порушення.

ЧЕБОТАРЬОВА Олена Валентинівна - кандидат педагогічних наук, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Професійно-трудове навчання школярів з порушеннями інтелектуального розвитку в сучасних умовах реформування освіти.

ХВОРОВА Ганна Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту соціальної та політичної психології м. Київ.

 Організація діяльності фахівців освітнього/реабілітаційного закладу  в сприянні компетентному батьківству батьків дітей з аутизмом.

КОЛОДНА Наталія Анатоліївнадиректор Рубіжанського НРЦ «Кришталик».

Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах реабілітаційних центрів.

МЕЛЬНИК Лариса Іванівна - вихователь Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради.

Гурткова робота у спеціальній школі-інтернат.

ФІНГЕРМАН Орлі – вихователь дитячого навчального закладу №588, магістр  кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Використання досвіду Ізраїлю у вітчизняній практиці корекційно-педагогічної роботи з дошкільниками з порушеннями спектру аутизму.

ОРИШЕЧКО Лариса Віталіївна - заступник директора з виховної роботи Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради».

Соціалізація вихованців спеціальних шкіл для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

ОСТРИК Галина Григорівна - заступник директора з навчальної роботи Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради».

Мета та завдання профорієнтаційної роботи у спеціальній загальноосвітній школі.

ПОХИТУН Анатолій Миколайович - вихователь Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради.

Профорієнтаційна робота як один із ключових напрямків під час вибору професії учнями з інтелектуальними порушеннями.

СІМОНЧУК Анастасія Валентинівна - вчитель-логопед Нетішинського навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 3 «Дзвіночок»;

АЛЄКСЄЄВА Олена Петрівна - практичний психолог Нетішинського навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 3 «Дзвіночок».

Від проблеми визнання, прийняття до підтримки сім’ї, яка виховує дитину з розладами аутистичного спектру.

БРЕДІХІНА Олена Анатоліївна - практичний психолог дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Золотий ключик» м. Нетішин.

Соціально-педагогічний патронат як одна з форм впровадження інклюзивної освіти у закладі дошкільної освіти.

ДАЦЕНКО Оксана Анатоліївна - педагог-організатор Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради.

Інноваційні підходи до організація навчально-виховного процесу у спеціальній школі.

ПАСАЛЬСЬКА Ліна Павлівна - вчитель трудового навчання спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 Дарницького району м. Києва.

Використання інноваційних технік на уроках трудового навчання з учнями 5 – 9 класів, які мають інтелектуальні порушення.

КОВАЛЕНКО Любов Василівна - вихователь Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради.

Самостійна робота як один із підходів до організації самопідготовки в умовах спеціальної школи.

ШУЛЬЖЕНКО Євгенія Віталіївна - вчитель-логопед ДНЗ-ЗНЗ 1ст, НВК «Лелека» м. Київ.

Методологічні основи дослідження мовлення у аутичних дітей.

ПРИЗВАНСЬКА Роксоляна Антонівна - асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, пошукувач кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Тема: «Музична терапія для дітей з порушеннями спектра аутизму»  - майстер-клас з досвіду роботи.

Підведення підсумків роботи секції.

СЕКЦІЯ №6

КОРЕКЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ

Керівники секції:
ПРОСКУРНЯК Олена Ігорівна - доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна

РУДЕНКО Лілія Миколаївнадоктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

ПРОСКУРНЯК Олена Ігорівнадоктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Харківської обласної ради.

Особливості діагностики комунікативної діяльності учнів з порушеннями інтелекту.

ОЛЕЙНІЧАК Марцін - професор Вищої професійної школи м. Конін (Польща).

Людина з інтелектуальною недостатністю у суспільстві: акмеологічний вимір.

ЗАПЛАТИНСЬКА Анна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Особливості формування сенсорних еталонів у дошкільників з комбінованими порушеннями розвитку.

ГЕРАЩЕНКО Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені              М. П. Драгоманова.

Активізація мовлення в учнів з інтелектуальними порушеннями молодших класів на уроках української мови.

БЕРЕЗКА Софія Вікторівна – асистент кафедри практичної психології Донбаського державного педагогічного університету.

Особливості застосування техніки «Ебру» в роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку.

БОНДАР Наталія Василівна – старший викладач кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Взаємозв’язок зв’язного мовлення з трудовим навчанням в учнів з інтелектуальними порушеннями старших класів.

МОГИЛЕЙ Василь Степанович - директор Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради».

Сучасні підходи до навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями в спеціальній школі.

ХОЛОДЕНІНА Людмила Ігорівна - вчитель-дефектолог  Комунального дошкільного навчального закладу центру розвитку дитини «Я+сім’я», магістр   кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Особливості сенсорного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного віку.

ШТРИК Любов Володимирівна – вчитель початкових класів Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради»

Ціннісні орієнтири в сучасних реаліях реформування початкової освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями.

КОНОПЛЯНИК Марина Володимирівна – вчитель початкових класів, І категорії, Спеціальної загальноосвітньої школи №16 м. Києва.

Створення проблемних ситуацій на уроках української мови з учнями з інтелектуальними порушеннями молодших класів.

ДМИТРИК Світлана Миколаївна – вчитель початкових класів, Комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради»

Сюжетно-рольова гра, як один з етапів соціалізації учнів початкових класів дітей з інтелектуальними порушеннями в спеціальній школі.

КУПНЕВИЧ Катерина Миколаївна - вихователь дошокільного навчального закладу (ясла-садок) № 797 Деснянського району м. Києва.

Вихователь і родина – єдине ціле у вихованні особливої дитини.

ДАШКОВСЬКА Аліса Вікторівна – аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Формування вміння використовувати народну іграшку в діяльності розумово відсталих сліпих дітей.

ПОЛІКОВСЬКІ Марина - аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Розвиток образного мовлення у молодших учнів зі зниженим зором, які мають порушення інтелектуального розвитку.

ШЕВЧЕНКО Юлія Василівна – практичний психолог Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Веселка", м. Обухів, Київська область.

Особливості корекційно-розвиткової роботи дітей з аутизмом та розладами аутистичного спектру в умовах дошкільного навчання.

ПОРОДЬКО Мар’яна Ігорівна – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені І.Я. Франка, пошукувач кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Тема: «Використання методики «Розвиваючого руху» у роботі з дітьми з розладами аутистичного спектра дошкільного віку»  - майстер-клас з досвіду роботи.

Підведення підсумків роботи секції.

СЕКЦІЯ №7

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

                                                                                                         

Керівники секції:

МИРОНОВА Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
СУПРУН Дар’я Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

СУПРУН Дар’я Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Актуальні питання розвитку перетворювального потенціалу сучасного психолога.

КОЗАК-БЕККЕР Роксолана– доктор медичних наук, лікар приватної практики, м. Мюнхен (Німеччина)

Особливості підготовки лікарів до психотерапевтичної роботи з особами, що страждають на аутизм.

ФЕДОРЕНКО Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова .

Формування інформаційних компетенцій у майбутніх спеціальних педагогів.

ШЕВЧЕНКО Володимир Миколайович - докторант Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Актуальні питання підготовки корекційних педагогів в Україні та Польщі на сучасному етапі.

ХРИПУН Д. М. - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Формування готовності психолого–педагогічних кадрів до роботи з аутичними дітьми.

ФЕДОРЕНКО Мирослав Ігоревич – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Особливості викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання.

КЛЯП Маріанна Іванівна - доцент кафедри фізичної реабілітації, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Особистісні якості спеціального педагога у роботі з дітьми із спектром аутистичних порушень.

ШУЛЬЖЕНКО Олександр Євгенович - науковий співробітник відділу організації наукових досліджень НПУ імені М.П. Драгоманова.

Психологічна готовність фахівців до роботи з аутичними дітьми.

КАЛИНОВСЬКА І. С. - викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Роль психолога у роботі з батьками дітей, які мають порушення аутистичного спектру.

САЛАМОН Олег Леонтійович - асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ ім. Івана Франка, аспірант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

Психотерапевтична допомога особам з порушеннями інтелектуального розвитку в парадигмі короткотермінової терапії зосередженої на рішенні.

                                               

БУЩАК Олена Олександрівна - старший викладач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна.

Особливості підготовки корекційних педагогів до роботи з дітьми зі складними порушеннями та аутизмом.

СИВИК Анна Євгеніївна – асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна.

Формування у студентів – спеціальних психологів дослідницьких компетенцій мислення аутичних дошкільників.

ВОРОНЦОВА Ірина Олександрівна – головний координатор порталу AUTISM.UA, проекту Асоціації міжнародних та всеукраїнських громадських організацій CHILD.UA, громадський діяч.

Низький рівень толерантності суспільства до людей з аутизмом та їх родин. Шляхи вирішення.

БУЩАК Олена Олександрівна - старший викладач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи ЛНУ імені Івана Франка, аспірантка кафедри психокорекційної педагогіки факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Тема: «Організація освітнього простору для розвитку життєвих навичок в інклюзивній дошкільній групі» - майстер-клас з досвіду роботи.

Підведення підсумків роботи секції.

 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


Короткий опис майстер – класів:

БИСТРОВА Юлія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогікифакультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

КОВАЛЕНКО Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Тема: «Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами»

- Особливості побудови корекційно-розвивальної роботи та включення дитини з ООП в колектив однолітків.

- Здійснення психолого-педагогічної оцінки пізнавальної сфери дитини з ООП як стартовий етап розробки ІПР

- Особливості побудови роботи із батьками дітей із особливими освітніми потребами в процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі освіти.

- Технології роботи асистента вчителя/вихователя в інклюзивному класі/групі

- Оцінювання навчальних досягнень учнів в  класі з інклюзивним навчанням.

ЗАЙЦЕВА Зоя Василівна директор Комунального закладу «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №34 І-ІІ ступеня

Тема «Набуття дітьми з розладами аутистичного спектру навичок використання мовлення в повсякденному житті» (з досвіду роботи)

Однією з особливостей розвитку мовлення дітей з розладами аутистичного спектру є відсутність взаємозв’язку мовленнєвих та комунікативних навичок. Мовленнєво-комунікативні розлади дітей з аутизмом залежать від когнітивного та соціального рівня розвитку. З метою подолання труднощів комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом я використовую такі взаємопов’язані напрямки роботи:

-          розвиток довербальної комунікації;

-          формування ритміко-інтонаційної сторони мовлення;

-          формування артикуляційного праксису;

-          викликання звуків раннього онтогенезу;

-          розвиток мовлення на рівні перших слів;

-          формування дієслівного словника;

-          навички конструювання фрази

Каган Анна Олександрівна - вчитель-логопед комунального закладу освіти

«Навчально-реабілітаційний центр «Колосок», Дніпропетровської обласної ради»

Шаліхман Євгенія Віталіївна - вчитель-дефектолог комунального закладу освіти «Навчально-реабілітаційний центр «Колосок», Дніпропетровської обласної ради»

Мясоєд Тетяна Миколаївна - вчитель-дефектолог комунального закладу освіти «Навчально-реабілітаційний центр «Колосок», Дніпропетровської обласної ради»

Тема: Перші кроки дитини з аутистичними порушеннями до освітнього та соціального простору. Формування комунікативних навичок взаємодії та спілкування.

Мета:   Ознайомлення слухачів з особливостями роботи педагогів із дітьми з аутистичними порушеннями, що навчаються у режимі короткотривалого перебування для поступової адаптації та успішної соціалізації в освітній простір (відео- презентація)

У програмі майстер-класу будуть висвітлені наступні питання:

-          адаптація дітей з аутистичними порушеннями до освітнього та соціального простору

-          сенсорно-пізнавальний розвиток

-          комунікативно-мовленнєвий розвиток

-          художньо-естетичний розвиток

-          дитина з аутистичними порушеннями в просторі сучасних освітніх технологій (інтерактивна дошка)

-          використання елементів STEAM- освіта

ІВАШУРА Наталія Сергіївна - викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології, керівник БФ «Квіти Життя».

  Тема:«Організація співпраці батьків і команди  психолого-педагогічного супроводу

під час створення ІПР» (з досвіду роботи)

Найголовнішою умовою успішності інклюзивної освіти є тісна співпраця фахівців та батьків дітей з ООП, надання їм підтримки та залучення родини до створення індивідуальної програми розвитку (ІПР).

Батьки є найціннішим джерелом інформації, необхідної фахівцям для організації психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП та вони ж є головними партнерами закладу, що навчають дитину поза стінами школи чи дитячого садочку.

Учасники майстер-класу:

 • дізнаються про поняття психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП;
 • ознайомляться з обов’язками членів команди психолого-педагогічного супроводу;
 • визначать роль родини під час діагностичних зустрічей та під час створення самої програми розвитку;
 • ознайомляться з опитувальниками, що дозволять створити ефективнішу програму розвитку;
 • дізнаються про роль батьків дитини у проведенні інформаційно-просвітницької роботи у закладі з метою недопущення дискримінації та у формуванні дружнього ставлення до дитини з ООП.

  

Корекційно-розвиткове заняття

з використанням арт-терапевтичних технік

Цимбал Світлана Валеріївна – учитель-дефектолог, учитель вищої категорії Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19.

Юрченко Тетяна Володимирівна – учитель-дефектолог, учитель вищої категорії Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19.

Тема. Сніжок розтане, теплі стануть дні, розквітнуть тюльпани в квітні навесні.

Мета: формувати компетентність спілкування рідною мовою: використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях;

формувати компетентність щодо самовираження у сфері культури: залучення до різних видів мистецької творчості шляхом розкриття і розвитку природних здібностей та задатків, творчого вираження особистості;

розвивати відчуття кольору, творчу уяву та активність, естетичне сприймання навколишньої природи, дрібну моторику рук. Розвивати здатність малювати квітку, використовуючи нетрадиційну арт-терапевтичну техніку образотворчої діяльності – малювання кавою;

коригувати практичні дії;

розширювати та закріплювати уявлення про весняну квітку – тюльпан, відзначити характерні риси його зовнішнього вигляду (стебло, лист, квітка);

учити виконувати композицію, правильно її розміщувати, дотримуватись пропорцій;

виховувати любов та бережливе ставлення до природи;

виховувати охайність, наполегливість у роботі.

Матеріали: аркуші паперу А4, пензлики, кава, вологі серветки.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Тип заходу: корекційно-розвиткове заняття.

ПОРОДЬКО М.І. - асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка

Тема:«Використання методики «Розвиваючого руху» у роботі з дітьми з розладами аутистичниго спектра дошкільного віку»

 1. Особливості психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра
 2. Характеристика адаптованої методики «Розвиваючого руху» Вероніки Шерборн
 3. Використання методики «Розвиваючого руху» у роботі з дітьми з розладами аутистичного спектра дошкільного віку.

ПРИЗВАНСЬКА Роксоляна Антонівна - асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка,

Тема:«Музична терапія для дітей з порушеннями спектра аутизму»

 1. Структура музикотерапевтичного заняття.
 1. Активна музична терапія:

-          вокалотерапія (дихальна гімнастика Стрельнікової),

-          масажна техніка «Музичний інструмент»

-          гра на дитячих музичних інструментах.

 1. Інтегративна музична терапія.
 1. Пасивна музикотерапія (релаксація).

Мета майстер-класу: демонстрація прийомів музичної терапії як технології впливу з метою гармонізації та активації ресурсів дитини з порушеннями спектра аутизму.

   Майстер клас являє собою презентацію напрацювань форм та засобів музичної терапії у роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Структура майстер класу побудована за структурою заняття з музикотерапії і передбачає вкраплення практичних технологій музикотерапії на кожному з етапів заняття, зібраних в процесі вивчення закордонного досвіду (Польщі, Чехії, Німеччини, Бельгії та Канади) та безпосередньої апробації даних технологій в роботі з дітьми на базі Львівського центру підтримки осіб із загальними розладами розвитку «Відкрите серце».

Майстер клас складається з трьох частин. У вступній частині пропонується слухання музичних творів (пасивна музикотерапія). В основній частині активно застосовується музикотерапія, зокрема вокалотерапія, гра на дитячих музичних інструментах, елементи логоритміки та інтегративна музикотерапія, що поєднує в собі різні напрями арт-терапії. Заключна частина – релаксація (рецептивна музикотерапія).

БУЩАК Олена Олександрівна - старший викладач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи ЛНУ імені Івана Франка, аспірантка кафедри психокорекційної педагогіки факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Тема: «Організація освітнього простору для розвитку життєвих навичок в інклюзивній дошкільній групі» - майстер-клас з досвіду роботи.

Майстер-клас з організації завдань та вправ для індивідуальної, самостійної роботи дітей 3-6 років з порушеннями розвитку.

КОРОЛЬ Надія Євгенівна – психолог Центру супроводу батьків дітей з особливими потребами м. Київ.

Тема майстер-класу: Вивчена беспомічність дітей з розладами РАС та як батьки можуть на це впливати.

Плануємо говорити про наступне:

- що таке вивчена беспомічність дітей РАС, в чому вона виявляється і як формується самими батьками

- які психологічні установки та страхи батьків впливають на формування такої беспомічності у дітей

- приклади успішного подолання такого стану у дітей в європейській та українській практиці

- приклад покрокової інструкції для батьків як навчити дитину з РАС навичкам самостійності та організувати відповідне середовище для підтримки її самостійності.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 320 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ