ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас 30 жовтня 2018 року взяти участь у Ювілейній ХХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічні читання - 2018»

Деталі

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас 30 жовтня 2018 року взяти участь у Ювілейній ХХ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Педагогічні читання - 2018»

«ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТТЯ»

(до 90-річчя від Дня народження видатного педагога, новатора, дефектолога Миколи Дмитровича Ярмаченка)

                Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Організатор і Перший Президент НАПН України – історія та розквіт наукової педагогічної думки.

2. Роль особистості в педагогіці.

3. Інститут педагогіки МО УРСР та його видатний очільник – М.Д.Ярмаченко.

4. Микола Дмитрович Ярмаченко: його аспіранти та докторанти.

5. Професор і студенти: формування особистості та професіонала.

6. Колеги і друзі М.Д.Ярмаченка.

7. Сім’я М.Д.Ярмаченка: втілення життєдайних сил України.

                Для участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, педагоги, психологи та адміністрація навчальних закладів, представники органів державної влади і громадських організацій, студенти.

Місце проведення конференції:

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Гуманітарний корпус

вулиця Тургенєвська 8/14, 2 поверх, актова зала

Порядок роботи конференції:

Реєстрація учасників конференції. 9.00-10.00
Відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні читання – 2018». 10.00-10.30
Доповіді та виступи: «Педагогічна думка: історія, сьогодення, майбуття». 10.30-11.30

Нагородження переможців студентської олімпіади з сурдопедагогіки.

Виступи студентів факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова.

11.30-12.00
Перерва на каву 12.00-12.15

Продовження пленарного засідання

Виступи та доповіді.

12.15-15.00
Закриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні читання – 2018». 15.00-15.15

Робочі мови: українська, російська.

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

ХХ Ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Педагогічні читання – 2018»

1. Відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні читання – 2018».

Андрущенко В.П. ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор, член Наглядової Ради ГО «Інститут сурдопедагогічної політики».

2. Доповіді та виступи:

Андрущенко В.П. ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор, член Наглядової Ради ГО «Інститут сурдопедагогічної політики» «Микола Дмитрович Ярмаченко видатний вчений - педагог».

Кремень В.Г.— Президент Національної академії педагогічних наук України, дійсний член (академік) НАН і НАПН України, доктор філософських наук, професор — «Перший Президент академії педагогічних наук України».

Фомічова Л.І. завідувач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології іменіМ.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор психологічних наук, професор — «Творчий шлях Миколи Дмитровича Ярмаченка».

Максименко С.Д.— директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України — «Психологія жестової мови: причини і наслідки».

Бех І.Д. — директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України — «Інститут проблем виховання у структурі Академії педагогічних наук».

Торбін Г.М.проректор з наукової роботи НПУ імені М.П.Драгоманова, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор — привітання учасників конференції.

Андрусишин Б.І.доктор історичних наук, професор, декан факультету політології та права, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії історичних наук, Української академії політичних наук та Академії наук вищої школи України — привітання учасників конференції.

Вернидуб Р.М. проректор з навчально-методичної роботи НПУ імені М.П.Драгоманова, професор кафедри педагогіки вищої школи, доктор філософських наук, професор — привітання учасників конференції.

Кудін А.П.проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання НПУ імені М.П.Драгоманова, професор кафедри програмної інженерії, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України — привітання учасників конференції.

Синьов В.М. декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений юрист України, Президент Асоціації корекційних педагогів України — привітання учасників конференції.

Радченко О.І. генеральний директор Центру слухової реабілітації «Аврора» — привітання учасників конференції.

Савченко О.Я.— головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор — «Розбудова Академії педагогічних наук України».

Вовк Л.П. — завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України — «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у педагогіку».

Топузов О.М.— віце-президент Національної академії педагогічних     наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України — «Видатний очільник науково-дослідного Інституту педагогіки Міністерства освіти УРСР».

Чепелєва Н.В. — заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор — «Микола Дмитрович Ярмаченко організатор наукових досліджень».

Смульсон М.Л. — завідувач лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор — «Організація Миколою Дмитровичем Ярмаченком міжвідомчої співпраці науковців».

Бондар В.І. — дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор — «Микола Дмитрович Ярмаченко та організація Інституту дефектології в рамках АПН України».

Бондар В.І. — декан факультету педагогіки та психології, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України — «Підтримка новітніх ідей Миколи Дмитровича Ярмаченка у педагогіці».

Ничкало Н.Г.— академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор — «Микола Дмитрович Ярмаченко — видатний вчений та організатор».

Шеремет М.К.завідувач кафедри логопедії ФСІО НПУ іменіМ.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України, заступник декана ФСІО НПУ іменіМ.П.Драгоманова з наукової роботи і міжнародних зв’язків, Заслужений працівник освіти України, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» — «Наукові здобутки Миколи Дмитровича Ярмаченка в сучасній спеціальній освіті».

Горлачов О.С. кандидат психологічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова — «Микола Дмитрович Ярмаченко як фундатор історичних досліджень з педагогіки».

Комісаров О.В. — кандидат педагогічних наук, професор кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член УТА, Заслужений діяч мистецтв України — «Формування інтонаційної виразності мовлення слабочуючих дітей засобами музичного мистецтва у світлі ідей Миколи Дмитровича Ярмаченка».

Шмалєй С.В.професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці, доктор педагогічних наук — «Соціально-екологічна діяльність дітей з вадами слуху».

Круглик О.П. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова — «Міжособистісні відносини осіб з вадами слуху та компенсаторна теорія Миколи Дмитровича Ярмаченка».

Малина Л.О. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова — «Реалізація поглядів Ярмаченка Миколи Дмитровича щодо розвитку мовлення учнів з порушеннями слуху на уроках української літератури».

Гренюк Л.С. — кандидат психологічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова — «Історія підготовки сурдопедагогів та внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у вищу педагогічну освіту».

Тимофієнко Н.В. кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова «Проблема усного мовлення учнів з вадами слуху у дослідженнях Миколи Дмитровича Ярмаченка».

Губар С.Ю. старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології іменіМ.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова «Організація самопідготовки у системі комплексного підходу до виховного процесу в спеціальній школі для дітей з вадами слуху».

Козлова О.М. — старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ — «Роль слухового сприймання у формуванні вимови дітей з порушеннями слуху».

Трикін О.І. аспірант кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова «Сурдопереклад та його організація в структурі соціалізації осіб з вадами слуху».

Глобіна (Ярмаченко) Л.М. — заступник директора з навчальної роботи спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 41 імені З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району міста Києва, донька М.Д.Ярмаченка.

Шевченко В.М. — старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат педагогічних наук — «Історія сурдопедагогіки як науковий напрямок діяльності Миколи Дмитровича Ярмаченка».

Спогади про Миколу Дмитровича Ярмаченка

Євтух М.Б. — головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Сисоєва С.О.— академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Дічек Н.П. — завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Кизенко В.І. — провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Сухомлинська О.В. — головний науковий співробітник ДНПБ імені В.О.Сухомлинського, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Гуральник Н.П. — кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

Дем’яненко Н.М. — завідувач кафедри педагогіки та психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

Луцько К.В. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мадзігон В.М. — радник директора Інституту обдарованої дитини НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Луговий В.І. – перший віце-президент НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Савченко О.О. — головний спеціаліст з розвитку слуху та мовлення ЦСР «Аврора», кандидат педагогічних наук.

Васьківська Г.О. завідувач відділу дидактики, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Величко Л.П. завідувач відділу біологічної, хімічної, фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Жук Ю.О. завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної та середньої освіти, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Ільченко В.Р.завідувач відділу інтеграції змісту загальної, середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Калініна Л.М.завідувач відділу економіки та управління загальною і середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Локшина О.І. завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Мартиненко В.О. провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Інститут педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Матяш Н.Ю.провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної, фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН, кандидат педагогічних наук.

Полонська Т.К.провідний науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Прищепа О.Ю.старший науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Редько В.Г.завідувач відділенням навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Трубачова С.Е.старший науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Шелестова Л.В.провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Бобрицька В.І. — доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики НПУ імені М.П.Драгоманова.

Вінічук Л.С. — завідувач кафедри романо-германської філології, кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Шевченко С.М. — старший науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Єжова Т.Є. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної психології корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мальований Ю.І. кандидат педагогічних наук, вчений секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України, член-кореспондент НАПН України.

Ляшенко О.І. академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Антонець Н.Б.старший науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Барановська О.В.старший науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Басай Н.П.науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.

Бібік Н.М. головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Федоренко С.В. —- доктор педагогічних наук, професор, заступник декана ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова з навчально-методичної роботи.

Синьова Є.П. завідувач кафедри тифлопедагогіки ФСІО НПУ іменіМ.П.Драгоманова, доктор психологічних наук, професор, Президент ВГО «Асоціація тифлопедагогів України».

Руденко Л.М. — завідувач кафедри спеціальної психології та медицини ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор психологічних наук, професор.

Піонтківська Г.С. — завідувач кафедри психокорекційної педагогіки ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент.

Бондар Л.С.кандидат педагогічних наук, доцент.

Бондаренко Н.В.старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Бурда М.І.завідувач відділу математичної та інформаційної освіти Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Оргкомітет конференції:

Почесні голови оргкомітету:

Андрущенко В.П. ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор, член Наглядової Ради ГО «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститут сурдопедагогічної політики»

Синьов В.М. декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений юрист України, Президент Асоціації корекційних педагогів України.

Голова оргкомітету:

Фомічова Л.І. завідувач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології іменіМ.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор психологічних наук, професор, Президент ГО «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститут сурдопедагогічної політики».

Члени оргкомітету:

О.В.Комісаров кандидат педагогічних наук, професор, дійсний член УТА, Заслужений діяч мистецтв України;

Л.О.Малина кандидат педагогічних наук, доцент;

О.П.Круглик кандидат педагогічних наук, доцент;

Л.С.Гренюк кандидат психологічних наук, доцент;

О.С.Горлачов кандидат психологічних наук, доцент;

Н.В.Тимофієнко кандидат психологічних наук, старший викладач;

С.Ю.Губар старший викладач.

Секретар оргкомітету: старший викладач О.М.Козлова.

Контактні телефони:

1. Кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова: (044)-486-23-02; E-mail: npusurdo@ukr.net;

2. Голова оргкомітету: Фомічова Людмила Іванівна:(095) 498-10-59;

3. Секретар оргкомітету: Козлова Олена Миколаївна:(066)-102-57-16, (068) – 322-90-24

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 296 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ