Конференція присвячена 70-річчю В.М.Синьова

Деталі
                  

       Відповідно до плану Міністерства освіти і науки України 15 березня      2010 року на базі Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю від Дня народження академіка В.М.Синьова.

             У програмі конференції:

             Пленарне засідання за темою «Творчий шлях академіка В.М.Синьова», яке відбудеться 15 березня 2010 року о 10.00 за адресою:  м.Київ, вул.Тургенівська, б.8/14 (гуманітарний корпус Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова), 2 поверх, актова зала.

      

         

             Секційні засідання, які відбудуться 15 березня 2010 року о 12.00 за адресою: м.Київ, вул.Тургенівська, б.8/14(гуманітарний корпус Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова), 12-13 поверх (Інститут корекційної педагогіки та психології).
 

Перелік секцій:

·  Внесок наукових шкіл НПУ імені М.П.Драгоманова у розвиток світової та вітчизняної дефектології – ауд. 12-8;

·  Науково-теоретичне забезпечення процесів діагностики та корекції порушень дитячого розвитку – ауд. 12-10;

·  Методологічні та теоретичні проблеми корекційної педагогіки та спеціальної психології – ауд. 13-8;

·  Діти з психофізичними та соціальними порушеннями як об’єкт і суб’єкт педагогіки інклюзивної освіти – ауд. 12-5.

   

 

        За матеріалами конференції планується видання збірки «Науковий часопис», яка є в переліку видань, затверджених ВАК України. Срок подачі матеріалів – до 10 березня 2010 року. Збірка видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї сторінки – тексту – 15 грн.

         Заявки на участь у конференції просимо надсилати на електронну адресу:     Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.        до 10 березня 2010 року. Гроші на видання збірки подавати особисто методисту з наукової роботи Базимі Наталії Валентинівні (каб. 12-1).

             
 

Вимоги до оформлення статті

1.      Матеріали статті подаються в електронному варіанті формату *.doc. в редакторі текстів MS Word for Windows версій 6,7 або 98 на диску (дискети не приймаються).

2.      Обсяг статті – 6 – 12 сторінок друкованого тексту, стаття подається у двох примірниках.

3.      Розмір аркушу - А-4, на сторінці – 30 рядків, у рядку по 65 знаків (разом з пробілами).

4.      Тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5.

5.      Параметри сторінки: зверху та знизу –по 2,0 см., зліва -3,0 см., справа – 1,0см.

6.      Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до вахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 – 05/1.

7.      У лівому верхньому кутку ставиться УДК, нижче великими буквами по центру – назва статті, нижче у правому кутку – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та звання автора, далі – текст статті;

8.      Після назви статті перед текстом подається анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами;

9.      Список літератури, відповідні посилання є обов′язковими і наводяться в квадратних дужках, наприклад [2, с.15]. Перелік використаної літератури подається після тексту статті (СПИСОК ОСНОВНИХ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ)

10.    До статті додається довідка про автора: прізвище, ім′я, по-батькові, вчене звання та ступінь, місце роботи та посада (без скорочень), домашня адреса та контактний телефон.

 

 

      До 10 березня 2010 року прохання підтвердити свою участь в конференції з метою бронювання місць у гуртожитку №5 НПУ імені М.П.Драгоманова, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Космічна, б.8. Проїзд від залізничного вокзалу до станції метро “Чернігівська”, потім трамваєм №28, №33 до зупинки "Ринок Юність".

 
        
 

Контакти для довідок:

 (066) 909-79-07 – методист з наукової роботи Базима Наталія Валентинівна;

 (044) 486-40-77 – дирекція ІКПП;

 (044) 486-80-38 – факс ІКПП;

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - електронна пошта ІКПП.

               Соответственно плана Министерства образования и науки Украины           15 марта 2010 года на базе Института коррекционной педагогики и психологии Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова состоится Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию от Дня рождения академика В.Н.Синева.
            
              В программе конференции:
              Пленарное заседания по теме «Творческий путь академика В.Н.Синева», которое состоится 15 марта 2010 года в 10.00 по адресу:                                г.Киев, ул.Тургеневская, д.8/14 (гуманитарный корпус Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова), 2 этаж, актовый зал.
             Секционные заседания, которые состоятся 15 марта 2010 года в 12.00 по адресу: г.Киев, ул.Тургеневская, д.8/14 (гуманитарный корпус Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова), 12-13 этажи (Институт коррекционной педагогики и психологии).
            Перечень секций:
·  Вклад научных школ НПУ имени М.П.Драгоманова в развитие мировой и отечественной дефектологии – ауд. 12-8;
·  Научно-теоретическое обеспечение процессов диагностики и коррекции нарушений детского развития – ауд. 12-10;
·  Методологические и теоретические проблемы коррекционной педагогики и специальной психологии – ауд. 13-8;
·  Дети с психофизическими и социальными нарушениями как объект и субъект педагогики инклюзивного образования – ауд. 12-5.
 
          По материалам конференции планируется издание сборника «Науковий часопис», который есть в перечне изданий, утвержденных ВАК Украины. Срок подачи материалов – до 10 марта 2010 года. Сборник издается за счет физических и юридических лиц. Стоимость одной страници текста – 15 грн.
         Заявки на участие в конференции просим присылать на электроный адрес: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 10 марта 2010 года. Деньги на издание сборника подавать лично методисту по научной роботе Базиме Наталие Валентиновне (каб. 12-1).
 
 
 
Требования к оформлению статьи:
 
1.      Материалы статьи подаются в электронном варианте формата *doc. в редакторе текстов MS Word for Windows версий 6,7 или 98 на диске (дискеты не принимаются).
2.      Объем статьи – 6 – 12 страниц печатного текста, статья подается в двух экземплярах.
3.      Размер листа - А-4, на странице – 30 строк, в строке по 65 знаков (вместе пробелами).
4.      Тип шрифта: Times New Roman; размер шрифта – 14; междустрочный интервал – 1,5.
5.      Параметры страницы: сверху и снизу – по 2,0 см, слева - 3,0 см, справа – 1,0см.
6.      Изложение материалов статьи должно отвечать п.3 Постановления Президии ВАК Украины «О повышении требований к фаховым изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины» от 15 января 2003г. № 7 – 05/1.
7.      В левом верхнем углу ставится УДК, ниже большими буквами по центру – название статьи, ниже в правом углу – фамилия и инициалы автора, научная степень и звание автора, дальше – текст статьи;
8.      После названия статьи перед текстом подается анотация и ключевые слова на украинском, русском и английском языках;
9.      Список литературы, соответственные ссылки обязательны и приводятся в квадратних скобках, например [2, с.15]. Перечень использованной литературы подается после текста статьи (СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ)
10.    К статье прилагается справка об авторе: фамилия, имя, отчество, научная степень и звание, место работы и должность (без сокращений), домашний адрес и контактный телефон.
 
         До 10 марта 2010 года просьба подтвердить свое участие в конференции с целью бронирования мест в общежитии №5 НПУ имени М.П.Драгоманова, которое находится по адресу: г.Київ, ул.Космическая, д.8. Проезд от железнодорожного вокзала до станции метро “Черниговская”, потом трамваем №28, №33 до остановки "Рынок Юность".
 
 
Контакты для справок:
 (066) 909-79-07 – методист по научной работе Базыма Наталия Валентиновна;
 (044) 486-40-77 – дирекция ИКПП;
 (044) 486-80-38 – факс ИКПП;
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   або '; document.getElementById('cloak25480').innerHTML += ''+addy_text25480+'<\/a>'; //-->   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - электронная почта ИКПП.'; document.getElementById('cloak15065').innerHTML += ''+addy_text15065+'<\/a>'; //--> -
 
 
 
Организационный комитет
   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 242 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ