Всеукраїнська конференція «Теорія і практика тифлопедагогіки: взаємозв'язки та взаємозбагачення»

Деталі

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психології

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація тифлопедагогів України»

Інформаційне повідомлення

      27-28 березня 2008 року в м. Києві, в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбудеться Всеукраїнська з міжнародною участю конференція «Теорія і практика тифлопедагогіки: взаємозв'язки та взаємозбагачення», присвячена 10-річчю кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова.

        Реєстрація учасників 27.03.2008р. з 9-00 до 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська 8/14, актова зала гуманітарного корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова, другий поверх.

       В програмі конференції планується розглянути такі аспекти:

> Тенденції розвитку системи спеціальної освіти в Україні.

> Діагностика психофізичного розвитку дітей з порушеннями зору.

> Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями зору.

> Проблеми організації допомоги сім'ям, які виховують сліпих та слабозорих дітей.

> Сучасні освітні технології в навчанні і вихованні дітей з порушеннями зору.

> Профорієнтація і трудова підготовка інвалідів по зору.

 > Модель професійної підготовки тифлопедагога.

> Діяльність громадських організацій в сфері надання послуг особам з порушеннями зору.

      Робочі мови конференції: українська, російська.

    Оргкомітет просить сповістити про участь у конференції до 29 лютого 2008 р., заповнивши нижченаведену форму заявки і надіславши її на адресу оргкомітету. Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету є підставою для відрядження. Матеріали доповідей будуть надруковані у збірнику статей, затвердженому ВАК України як фахове видання з педагогічних та психологічних наук.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Обов'язкова відповідність доповідей тематиці конференції (тифлопедагогіка та тифлопсихологія). До розгляду будуть прийматися роботи, які не публікувалися та не подавалися до друку раніше. Виклад- матеріалів повинен бути чітким, містити такі розділи: вступ, матеріали та методи дослідження, отримані результати. Назву перелічених розділів у тексті не виділяти, таблиці та ілюстрації до роботи не подавати. Текст доповідей та усі супровідні матеріали повинні бути відредагованими, перевіреними та підписаними усіма авторами. Доповіді необхідно надсилати на паперовому носії у 2-х примірниках (другий примірник завізований керівником та печаткою установи), з офіційним направленням установи та електронною версією на дискеті 3,5 дюйма у текстовому редакторі Місгозой Word або електронною поштою на нижчезазначений Е-mail.

Обсяг статті - 6 - 12 сторінок друкованого тексту. Розмір аркушу А-4, на сторінці - 30 рядків, у рядку по 65 знаків (разом з пробілами). Тип шрифту: Тітез №\у Котап; розмір шрифту - 14; міжрядковий інтервал - 1,5. Параметри сторінки: зверху та знизу -по 2,0 см., зліва -3,0 см., справа- 1,0 см. Виклад матеріалу статті має відповідати п.З Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 - 05/1. Список літератури, відповідні посилання є обов'язковими і наводяться в квадратних дужках, наприклад: [2, с.15]. Після назви статті перед текстом подається анотація англійською та українською мовами. До статті на окремому листку додається довідка про автора: прізвище, ім'я, по-батькові, вчене звання та ступінь, місце роботи (без скорочень), домашня адреса та контактний телефон. Вартість публікації- 10 грн. за сторінку. Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення надісланих матеріалів. Доповідь, заявку на участь у конференції просимо надіслати не пізніше 29 лютого 2008 р. Доповіді, надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть. Заявки та матеріали доповідей надсилаються за адресою: 02091, Київ-91, а/с 17 Контактний телефон: (044) 486-23-02 Е-таіі: каг^іШоі^дікг.пеі Відповідальна особа - Семенишена Тетяна Олександрівна (8-066-284-68-17) Витрати на проїзд, проживання і харчування оплачують учасники конференції або організація, яка надає відрядження. Заявка на участь в Всеукраїнській з міжнародною участю конференції: «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТИФЛОПЕДАГОГІКИ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ТА ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ» Київ, 27-28 березня 2008 р.

Заява

1. Прізвище, ім'я, по батькові учасника конференції

2. Назва повідомлення

 3. Організація 

 4. Посада

 5.Вчений ступінь, звання

 6. Необхідне для виступу обладнання

7. Адреса доповідача, телефон, Е-маіі

 8. Заявка на бронювання номеру в: готелі, гуртожитку, школі (потрібне підкреслити) Дата_______________

Підпис_____________

Для учасників конференції встановлено організаційний внесок в розмірі 50 грн.

Організаційний комітет

Контактний тел.: 8-044-486-40-77

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 260 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ