8 випуск науково-методичного збірника „Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки”

Деталі

Кафедрою тифлопедагогіки готується до друку 8 випуск науково-методичного збірника „Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки”. У збірнику публікуються матеріали теоретичних, історико-порівняльних, експериментальних і прикладних досліджень з галузі тифлопедагогіки та тифлопсихології.

 

До друку приймаються наукові статті, у яких знаходять відображення:

          Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

          Аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

          Формулювання цілей статті (постановка завдання).

          Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

          Висновок з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 

Вимоги до оформлення статей

Розміщення на сторінці.

індекс УДК розташовують окремим рядочком, зліва.

 

ім’я автора у називному відмінку (ініціали та прізвище) друкувати праворуч;

вчений ступінь, вчене звання;

посада, місце роботи (назва закладу чи організації, населеного пункту);

назва держави (для іноземців).

 

Назва статті друкується напівжирним шрифтом, симетрично до тексту.

Анотація наводиться мовою матеріалу, що публікується.

Ключові слова розміщують окремим рядочком безпосередньо перед текстом статті.

Текст статті (посилання в тексті на літературні джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками).

Список літератури (бібліографічні записи мають бути пронумеровані та відповідати державним стандартам).

Резюме російською мовою.

 

Стаття має бути надрукована українською мовою в книжковому форматі Times New Roman, кегль 18 (для поліпшення користування збірником осіб з вадами зору), через 1,0 інтервали.

 

Поля: ліве 30 мм, праве –10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Обсяг статті: 5 – 10 сторінок.

 

Вартість публікації – 7 грн за друковану сторінку.

 

Автор статті несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.

Редакція залишає за собою право редагування матеріалів, поданих до друку.

 

Статті з відповідної тематики можна подати до Редакційної комісії за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">kaf_tiflo@ukr.net

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 426 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ