Інформаційний лист!

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Створено: Вівторок, 21 січня 2014, 08:58
Останнє оновлення: Четвер, 30 січня 2014, 11:42
Опубліковано: Вівторок, 21 січня 2014, 08:58

http://naiu.org.ua/17-live/3660-luganski-vcheni-budut-vikoristovuvati-nove-obladnannya-dlya-navchannya-nezryachikh

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Луганської обласної державної адміністрації

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Науково-дослідна лабораторія діагностики та корекції психофізичного стану дітей та дорослих
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційнийцентр«Кришталик»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції
”Комплексний супровід дітей з психофізичними порушеннями
в умовах навчально-реабілітаційного центру”,
яка відбудеться 27-28 березня 2014 року в рамках проведення

«НАУКОВИХ ТИЖНІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

В ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
з 20 лютого по 28 березня 2014 року.

До участі в конференції запрошуються викладачі та науковці, практичні діячі, докторанти, аспіранти, магістри, студенти та всі зацікавлені особи.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:

Планується проведення майстер-класів.

Учасники конференції отримають сертифікати.

До початку науково-практичної конференції планується випуск збірника тез доповідей. За результатами конференції – випуск науково-методичного збірника матеріалів «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка» (фахове видання з педагогіки).

Для участі у конференції просимо Вас до15 лютого 2014рокунадіслати електронною поштоютези доповіді відповідно до вимог (2-4 стор.) та копію квитанціїпро перерахування оргвнеску у розмірі250 грн.

Організаційний внесок включає:

Організаційний внесок просимо перераховувати Мухіній Анастасії Юріївні за адресою:91009,м. Луганськ, вул. Зеленського, 2а. Довідки за тел. (моб. 095-490-90-30);    е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.(призначення платежу: проведення наукової конференції).

Передбачається заочна форма участі в Міжнародній науково-практичній конференції, що полягає у публікації тез доповідей за матеріалами конференції. Вартість публікації складає 20 гривень за сторінку друкованого тексту (2-4 стор.).

Вимоги до оформлення тез:

До проведення ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 березня 2014 року) будуть видані дві публікації - тези доповідей перед конференцією і науково-методичний збірник по її закінченню.

Види презентації матеріалів на конференції: Автори можуть прислати тези для усної або стендової доповіді, але Редколегія залишає за собою право приймати остаточне рішення про тип презентації. Прийняті тези будуть опубліковані у Збірці тез.

Останній термін для подання тез – 15 лютого 2014 року. Тези, отримані по закінченню зазначеного терміну, не будуть надруковані.

Тези мають бути відправлені на адресу електронної пошти оргкомітету конференції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Підтвердження подання: після подання тез Ви отримаєте підтвердження про їх отримання по електронній пошті, назву тез, що містить, дату отримання і їх реєстраційний номер. Підтвердження про прийняття до друку тез поступить на Вашу адресу до 20 лютого 2014 р. Будь ласка, не забудьте зберегти отриманий номер тез, оскільки він використовуватиметься редколегією при необхідності внесення змін і комунікації стосовно публікації тез.

Редколегія зберігає за собою право відбору тез до друку згідно з наступними критеріями:

$1·         дотримання технічних вимог до оформлення тез (див. нижче);

$1·         відповідність назви тез тематиці конференції;

$1·         наукова актуальність теми тез і відповідність тематиці і програмі конференції;

$1·         тези представляють наукову діяльність автора і мають наукову актуальність.

Тези мають бути написані відповідно до вимог до наукового стилю викладу :

$1·         лаконічність назви і відповідність змісту тез;

$1·         грамотна англійська і російська письмова мова;

$1·         логічність і послідовність в структурі тез;

$1·         чіткість і логічна точність в уявленні результатів досліджень і висновків;

$1·         тези відображають провідні практичні і наукові розробки з вказаної тематики конференції (результати локальних, національних або масштабніших проектів, інноваційних програм, методичні розробки, результати науково-теоретичних досліджень), коротко визначають їх мета, методи і отримані результати.

В деяких випадках Редколегія може прийняти рішення про доцільність представлення пропонованого матеріалу у вигляді стендової доповіді. Ви будете проінформовані у разі ухвалення такого рішення.

Відмова в публікації тез може бути обумовлена наступними причинами:

$1·         невідповідність оформлення технічним вимогам;

$1·         невідповідність заявлених тез тематиці конференції і низька наукова і(чи) практична актуальність;

$1·         невідповідність заявлених тез науковому рівню міжнародної конференції.

Тези конференції будуть опубліковані до початку конференції безкоштовно при умові сплати оргвнеску. Автори, що не приїхали на конференцію, повинні будуть викупити Збірку тез по його загальній вартості 20 грн. за сторинку.

Технічні вимоги до оформлення тез

Формат друкованого видання : А- 5, об'єм тез - 2-4 стор. друкарського тексту.

Розмітка сторінок і поля : встановите розмір сторінки в текстовому редакторові (MS Word) "letter"(8.5 in × 11 in, тобто 21.6 cм × 27.9 cм). Ширина поля - 2.54 см(1 in) для усіх чотирьох сторін.

Мова і розмір шрифту : Тези подаються на мові оригіналу (англійській, українській або російській) і не повинні перевищувати 350 слів.

Назва : Назва тез (окрім тез англійською мовою) вказується на двох мовах: на мові оригіналу і на англійському. Назви тез, написаних українською мовою, подаються російською та англійською мовами.

Шрифт - Arial, розмір - 12 пт., напівжирний, з вирівнювання по ширині тексту. Назва має бути лаконічною і відображати характер дослідження. З великої букви пишеться тільки перше слово назви.

Автори : прізвища авторів вказуються також шрифтом Arial, 10 пт., з виділенням жирним шрифтом і вирівнюванням по центру. Список авторів слідує відразу під заголовком. Вказуються повні імена і прізвища авторів (наприклад, Ірина Клопота, Тетяна Алешина, Денніс Купфер). Ім'я і прізвище автора, який представлятиме доповідь на конференції, мають бути підкреслені і вказується першим в списку. Наукові звання не вказуються. Не залишайте порожній рядок між ім'ям автора і місцемроботи.

Місце роботи авторів : шрифт Arial, 8 пт., курсив, вирівнювання по лівому краю вказується відразу під списком авторів, без пропуску рядка. Якщо автори представляють різні установи, місця їх роботи вказуються відразу під їх прізвищами. Перелік організацій розділяється комами і повинен включати наступну інформацію: структурний підрозділ, установа, місто, країна. Залиште порожній рядок після вказівки місця роботи.

Основний текст : Шрифт Arial, 12 пт., вирівнювання по ширині, полуторний міжрядковий інтервал. Не залишайте порожній рядок між абзацами. Підзаголовки (тобто обгрунтування, методи дослідження, його результати, висновки і ключові слова) виділяються жирним шрифтом. Вказується максимум 6 ключових слів на мові оригіналу. Не включайте в тези які-небудь малюнки або таблиці.

Після проведення конференції повнотекстові наукові статті будуть опубліковані у збірці.

Вимоги до оформлення статей:

Статті приймаються до 15 лютого 2014 року.

Редколегія науково-практичної конференціїприймає статті обсягом 5 – 8 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска.

Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см.

Статті у науково-методичному збірнику повинні бути розміщені за рубриками.

У верхньому колонтитулі зазначається: Науково-методичний збірник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2014.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Список використаної літератури” або після слів „Список використаної літератури і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Зразок оформлення бібліографії:

Список використаної літератури

1. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности : учеб. пособие для ВУЗов / В. А. Бодров. – М. : ПЕРСЭ, 2001. – 511 с. 2. Борисенко С.А. Профессиональная подготовка конкурентоспособных специалистов в области экономики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Светлана Александровна Борисенко. – Комсомольськ-на-Амуре, 2004. – 219 с. 3. Дудко Л. А. Конкурентоспроможність спеціаліста в умовах ринкової економіки : дис. … канд. соціолог. наук : 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології / Людмила  Андріївна Дудко. – К. : Інститут соціології, 2004. – 196 с. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; [гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.4. Івашковський В. Створення належних педагогічних умов – визнана складова процесу виховання громадянина / В. Івашковський // Рід. шк. – 2008. – № 9. – С. 36 – 39. 5. Ковальчук В. Ю. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя : дис… д-ра пед. наук : 13.00.04. / Ковальчук Володимир Юльянович – К.,  2005. – 402. с.6. Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : ИКЦ „МарТ”, 2005. – 448 с.7. Новейший энциклопедический словарь : 20 000 статей. – М. : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2006. – 1424 с.8. Саратцева И.П. Педагогическая поддержка развития конкурентоспособности будущих специалистов в процессе преподавания иностранного языка в ВУЗе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / И. П. Саратцева ; Дальневосточ. гос. ун-т. путей и сообщений. – Комсомольск-на-Амуре, 2005. – 24 с. 9. Хуторской А. В. Современная дидактика / А. В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2001. – 536с.10. Хутинаева С. З. О принципах реализации инновационных технологий в системе современного высшего профессионального образования / С. З. Хутинаева // Инновации в образовании. – 2003. – № 4. – C. 41.11. Cross J. Informal Learning: Rediscovering the Natural Pathways That Inspire Innovation and Performance from / 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://internettime.pbworks.com/The-Book#nutshel>.

Стаття надсилається до редакції двома мовами: українською та англійською. При цьому літературу до англійського варіанту статті необхідно оформити наступним чином: прізвище та ініціали автора і назва подаються транслітерацією. У квадратних дужках надається переклад назви джерела англійською мовою, рік і місце видання, кількість сторінок.

Місце видання має бути наведене повністю (Kyiv, Luhansk тощо). Назва періодичного видання виділяється курсивом, відокремлюється крапкою. Україномовну статтю в журналі вказувати не обов’язково. Необхідно вказати офіційну англійську версію назви журналу (переклад або транслітерація, зазвичай, вказується на сайті журналу), якщо її немає, звичайну транслітерацію. Також вказується рік видання, номер випуску, сторінки статті. Для номера журналу використовується позначення No. ; Для сторінок – p. При транслітерації в дужках зазначається мова джерела (ukr) або (rus).

Статтю заключають 3 анотації обсягом 15 рядків (українською і російською мовами) та 22 рядки (англійською мовою) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).

Зразок оформлення анотації:

Бикова В. О. Щодо диверсифікаційних змін в освіті, що сприяють формуванню конкурентоздатного фахівця

У статті на основі аналізу наукових праць виокремлено умови диверсифікації освіти, що мають забезпечити ефективність управління процесом формування конкурентоздатних фахівців: неперервна адаптація навчальних програм й технологій навчання до майбутніх потреб, підвищення адекватності вищої освіти перспективам соціально-економічного розвитку; посилення практичної спрямованості підготовки фахівців відповідно потреб регіону; надання студентам можливостей постійно відновлювати професійні знання, навички і вміння як в межах формальної, так і неформальної та інформальної освіти; активна взаємодія академічної спільноти з економічними партнерами, роботодавцями; розробка системи моніторингу конкурентоздатності фахівця.

Ключові слова: диверсифікація, умови диверсифікації освіти, формування конкурентоздатних фахівців.

Быкова В. А. К вопросу о диверсификационных изменений в образовании, которые способствуют формированию конкурентоспособного специалиста

В статье на основе анализа научных работ выделены условия диверсификации образования, которые должны обеспечить эффективность управления процессом формирования конкурентоспособных специалистов: непрерывная адаптация учебных программ и технологий обучения к будущим потребностям, повышение адекватности высшего образования перспективам социально-экономического развития; повышение практической направленности подготовки специалистов соответственно потребностям региона; предоставление студентам возможностей постоянно обновлять профессиональные знания, навыки и умения как в условиях формального, так и неформального и информального образования; активное взаимодействие академического сообщества с экономическими партнерами, работодателями; разработка системы мониторинга конкурентоспособности специалиста.

Ключевые слова: диверсификация, условия диверсификации образования, формирование конкурентоспособных специалистов.

Bykova V. А. Relating to theDiversificationChanges in Education which Encourage Formation of Competitive Specialist

On the basis of scientific work analysis,the phenomenon of “diversification” which we understand as a principle of professional education system development in modern socio- economic conditions has been distinguished in the article. Realization of this principle will create the conditions for modernization of management quality system of specialists’ training, realization of their various educational trajectories provided with the variant educational programs, taking into account individual possibilities, needs and capabilities of specialist’s personality, forming of professionally and socially mobile and competitive specialist’s personality, claimed on the labor market, organization of the employment system of graduating students, providing them with the secondary employment. The reasons which influenced the arising of education diversification have been exposed.

The analysis of approaches to the organization of formation future specialists’ competitiveness process in professional training has been made. Conditions of education diversification which may provide effectiveness of management process of competitive specialists’ formation: continuous adaptation of studying programs and training technologies to future needs, an increase of adequacy of higher education to the prospects of socio-economic development; strengthening of practical orientation of specialists’ training according to region needs; giving students the possibilities of continuous regaining of professional knowledge,skills and abilities both within the frameworksof formal andnonformal and informaleducation; active cooperation of academic association with economic partners, employers,development of competitive specialists’monitoring system.

Key words: diversification, terms of education diversification, formationof competitive specialists. 

Стаття обов'язково повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора). В кінці статті обов'язково вказуються дата надходження статті до редакції, прийняття до друку і рецензент, наприклад:

                                     Стаття надійшла до редакції 20.01.2014 р.

                                     Прийнято до друку 22.03.14 р.

                                     Рецензент – д. філол. н., проф.Веретейченко І.А.

На окремому аркуші подається Довідка про автора:

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Місце роботи, посада, звання, учений ступінь.

3. Адреса навчального закладу, кафедри.

4. Домашня адреса.

5. Номери телефонів (службовий, домашній, мобільний).

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам.

Сформований науково-методичний збірник передається до типографії лише за підписами членів редколегії відповідного профілю, голови редакційно-видавничої ради й головного редактора, а також після затвердження науковою комісією і вченою радою університету.

Прохання наукові статті надсилати до 15.02.2013 рокуМахуковій Тетяні Віталіївні на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Довідки стосовно вимог до оформлення статей за тел. (моб. 050-473-52-25).

Запрошуємо до участі та співпраці!

Чекаємо на Вас!