ХIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Створено: П'ятниця, 18 жовтня 2013, 09:03
Останнє оновлення: П'ятниця, 18 жовтня 2013, 09:03
Опубліковано: П'ятниця, 18 жовтня 2013, 09:03

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
за участю та підтримкою:
Комітету   Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Міністерства освіти і науки України
Міністерства соціальної політики України
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Фонду соціального захисту інвалідів
ВГСПО «Національна асамблея інвалідів України»
ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус»
Благодійного фонду «Добробут XXI століття»

ХIІІ   МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ»
20-21 листопада 2013 року, м. Київ
Мета конференції – інтеграція зусиль вчених, освітян, підприємців, промисловців та громадських діячів для обговорення та розв’язання широкого кола проблем навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі.

Роботу конференції передбачається провести за такими секціями:

  1. Інноваційні технології інклюзії людей з інвалідністю у навчально-виховний процес.
  2. Соціально-психологічний розвиток молоді з інвалідністю. Формування особистості, духовності, ціннісних орієнтацій.
  3. Медична, фізична, спортивна і професійна реабілітація людей з інвалідністю.
  4. Правові та організаційні засади навчання, виховання і працевлаштування людей з інвалідністю.
  5. Інноваційні технології продуктів дієтичного харчування спеціального призначення.
  6. Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті.
  7. Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

До 12 жовтня 2013 року просимо надіслати електронною поштою тези доповіді відповідно до вимог

(2 стор. ) та заявку щодо участі у конференції за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">nikulina-Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

До 31 жовтня 2013 року просимо надіслати копію квитанції про перерахування благодійного внеску у розмірі 120 грн.

Реквізити для перерахування благодійного внеску: одержувачВНЗ ВМУРоЛ «Україна»,

р/р № 2600900021212 в ПАТ КБ «Хрещатик» м. Києва, МФО 300670, Код 30373644;

призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи) без ПДВ.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей та завку подати окремими файлами в електронному форматі.

Текст в редакторі WORD; обсяг не більше 2-х сторінок; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: ліве 2,5 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині.

У першому рядку розмістити назву доповіді (по центру прописними літерами), нижче – ПІБ авторів, назву установи, поштову адресу, телефони, адресу електронної пошти. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. Список літератури друкується на новому рядку, кегль 13.

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!

Електронний формат: назва файлу прізвище автора українськими літерами (до 8 символів), *.doc або *.rtf..

Збірник тез доповідей передбачається видати до початку конференції!

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім‘я, по батькові

Вказати   повністю!!!

Назва організації

Обов’язкове заповнення!

Адреса   організації

 

Посада

Обов’язкове заповнення!

Науковий ступінь,

вчене звання

Обов’язкове заповнення!

Контактні телефони:                                

Служб.

Дом.

E-mail

 

Адреса для листування

 

Назва доповіді

Обов’язкове заповнення!

Назва секції

Обов’язкове заповнення!

Я планую: (виберіть необхідне!)

Виступити з доповіддю

Взяти участь як слухач         

Опублікувати тези доповіді

Необхідні технічні засоби

Обов’язкове заповнення!

Дата приїзду

 

Дата від’їзду

 

Потреба у розташуванні

(підкреслити

  • готель (одно-, двомісні номери – 250-450 грн. на добу)
  • гуртожиток (80-150 грн. на добу)
  • не потрібно

Після конференції планується публікація кращих доповідей у збірнику наукових праць

«Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами»,

який внесено до переліку наукових фахових видань України в галузях педагогічних і психологічних наук (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1).

Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник

Мова статті – українська.

Обсяг 10-15 сторінок. Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

Порядок оформлення: у лівому верхньому кутку потрібно зазначати УДК, у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання; посередині великими літерами – назву статті. Анотації українською, російською, англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг кожної анотації 1000 друкованих знаків. Обов’язково подати англомовний варіант статті в електронному вигляді.  

Наукові статті мають містити необхідні елементи:

- вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями);

- вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- висновки;

- виклад методики і результатів дослідження;

- список використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і                                                                                 через кому сторінку, наприклад [1,45]).

Вартість однієї сторінки – 15 грн.

Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі.

Адреса Оргкомітету: вул. Хорива, 1-г, м. Київ, 04071

(044) 428-73-14

(044) 425-23-22

внутр. (150)

(044) 428-87-90

Нікуліна Ганна Федорівна

Макарчук Маріанна Петрівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.