ХIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ»

Деталі

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
за участю та підтримкою:
Комітету   Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Міністерства освіти і науки України
Міністерства соціальної політики України
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Фонду соціального захисту інвалідів
ВГСПО «Національна асамблея інвалідів України»
ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус»
Благодійного фонду «Добробут XXI століття»

ХIІІ   МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ»
20-21 листопада 2013 року, м. Київ
Мета конференції – інтеграція зусиль вчених, освітян, підприємців, промисловців та громадських діячів для обговорення та розв’язання широкого кола проблем навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі.

Роботу конференції передбачається провести за такими секціями:

  1. Інноваційні технології інклюзії людей з інвалідністю у навчально-виховний процес.
  2. Соціально-психологічний розвиток молоді з інвалідністю. Формування особистості, духовності, ціннісних орієнтацій.
  3. Медична, фізична, спортивна і професійна реабілітація людей з інвалідністю.
  4. Правові та організаційні засади навчання, виховання і працевлаштування людей з інвалідністю.
  5. Інноваційні технології продуктів дієтичного харчування спеціального призначення.
  6. Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті.
  7. Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

До 12 жовтня 2013 року просимо надіслати електронною поштою тези доповіді відповідно до вимог

(2 стор. ) та заявку щодо участі у конференції за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">nikulina-Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

До 31 жовтня 2013 року просимо надіслати копію квитанції про перерахування благодійного внеску у розмірі 120 грн.

Реквізити для перерахування благодійного внеску: одержувачВНЗ ВМУРоЛ «Україна»,

р/р № 2600900021212 в ПАТ КБ «Хрещатик» м. Києва, МФО 300670, Код 30373644;

призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи) без ПДВ.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей та завку подати окремими файлами в електронному форматі.

Текст в редакторі WORD; обсяг не більше 2-х сторінок; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: ліве 2,5 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині.

У першому рядку розмістити назву доповіді (по центру прописними літерами), нижче – ПІБ авторів, назву установи, поштову адресу, телефони, адресу електронної пошти. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. Список літератури друкується на новому рядку, кегль 13.

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!

Електронний формат: назва файлу прізвище автора українськими літерами (до 8 символів), *.doc або *.rtf..

Збірник тез доповідей передбачається видати до початку конференції!

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім‘я, по батькові

Вказати   повністю!!!

Назва організації

Обов’язкове заповнення!

Адреса   організації

 

Посада

Обов’язкове заповнення!

Науковий ступінь,

вчене звання

Обов’язкове заповнення!

Контактні телефони:                                

Служб.

Дом.

E-mail

 

Адреса для листування

 

Назва доповіді

Обов’язкове заповнення!

Назва секції

Обов’язкове заповнення!

Я планую: (виберіть необхідне!)

Виступити з доповіддю

Взяти участь як слухач         

Опублікувати тези доповіді

Необхідні технічні засоби

Обов’язкове заповнення!

Дата приїзду

 

Дата від’їзду

 

Потреба у розташуванні

(підкреслити

  • готель (одно-, двомісні номери – 250-450 грн. на добу)
  • гуртожиток (80-150 грн. на добу)
  • не потрібно

Після конференції планується публікація кращих доповідей у збірнику наукових праць

«Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами»,

який внесено до переліку наукових фахових видань України в галузях педагогічних і психологічних наук (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1).

Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник

Мова статті – українська.

Обсяг 10-15 сторінок. Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

Порядок оформлення: у лівому верхньому кутку потрібно зазначати УДК, у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання; посередині великими літерами – назву статті. Анотації українською, російською, англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг кожної анотації 1000 друкованих знаків. Обов’язково подати англомовний варіант статті в електронному вигляді.  

Наукові статті мають містити необхідні елементи:

- вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями);

- вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- висновки;

- виклад методики і результатів дослідження;

- список використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і                                                                                 через кому сторінку, наприклад [1,45]).

Вартість однієї сторінки – 15 грн.

Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі.

Адреса Оргкомітету: вул. Хорива, 1-г, м. Київ, 04071

(044) 428-73-14

(044) 425-23-22

внутр. (150)

(044) 428-87-90

Нікуліна Ганна Федорівна

Макарчук Маріанна Петрівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ