10 березня 2017 року відбудеться ІV Міжнародна заочна науково-практична конференція студентів та молодих учених «корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців»

Деталі

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Кафедра корекційної та інклюзивної освіти

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Факультет корекційної педагогіки та психології

Північна асоціація коледжів США (Східна Вірджинія)

Університет Коменського в Братиславі

Кафедра спеціальної педагогіки

Академічне співтовариство імені Міхала Балудянського 

Академія імені Яна Длугоша м. Ченстохов (Польща)

Армянський державний педагогічний університет
і
мені Хачатура Абовяна

 

Інформаційне повідомлення

10 березня 2017 року

на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

відбудеться

ІV Міжнародна заочна науково-практична конференція студентів та молодих учених

«корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців»

Напрямки роботи конференції:

 • Актуальні проблеми корекційної та інклюзивної освіти: реалії та інновації.
 • Діагностика порушень психічного розвитку та психоконсультування в системі корекційної та інклюзивної освіти.
 • Соціальне та нормативно-правове забезпечення осіб з особливими освітніми потребами.
 • Інновації, методологія, технології та методики навчально-виховної та корекційно-реабілітаційної діяльності в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.
 • Логопедична робота в системі корекційної та інклюзивної освіти.
 • Професійне становлення майбутніх фахівців в системі корекційної та інклюзивної освіти.

Для участі в конференції необхідно до 01.03.2017 р. надіслати на електронну адресу організаційного комітету:

 • заявку для участі в конференції (зразок додається). Назва файлу заявки повинна мати такий вигляд: Petrov_zayavka. Попередня реєстрація обов’язкова за електронною адресою с.ped_sumy@ukr.net!
 • статтю (вимоги до оформлення додаються). Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: Petrov_stattikonf.

Видання збірника конференції

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» (Випуск 5) після 20 березня (в термін до 10 днів після закінчення конференції).

Статті приймаються мовою оригіналу. Термін подачі матеріалів – до 01 березня 2017 року.

Збірник видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Одна сторінка тексту у форматі А4 коштує 30 грн., сертифікат учасника - 15 грн., програма конференції – 20 грн. Пересилання матеріалів конференції Новою поштою за рахунок отримувача.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 1. Вимоги до оформлення електронного листа:
 2. Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу с.ped_sumy@ukr.netВ темі листа зазначається: «Конференція».

ІІ. Вимоги до оформлення тексту:

 1. Форма та розмір аркушу: А-4 у форматі Microsoft Word (*.doc); тип шрифту: TimesNewRoman, без переносів; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.
  1. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.
 2. Обсяг статті: для студентів 5-6 сторінок, для магістрантів – 6-7 сторінок, аспірантів – 8 - 10 сторінок (без нумерації).
 3. Посилання на джерела подаються у квадратних дужках, де через крапку з комою позначаються номера літературних джерел з бібліографічного списку статті (наприклад: [1; 4]). Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитат, де перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки (наприклад: [1, с. 14]).
 4. У тексті статті використовується один ініціал науковців (ім’я). Наприклад: Л. Виготський замість Л. С. Виготський.

ІІІ. Вимоги до набору тексту:

 1. Вимкнути функцію «перенос».
 2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм).
 4. Відстань між словами – 1 пропуск.
 5. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк тексту збірки чорно-білий).

ІV. Вимоги до змісту тексту (див. зразок):

 1. Бібліографічний показник УДК: ліворуч, без абзацного відступу, жирний шрифт.
 2. У правому кутку аркушу подаються: прізвище та ініціали автора (авторів) (жирний шрифт); спеціальність, назва навчального закладу; прізвище та ініціали наукового керівника (жирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання, (міжрядковий інтервал – 1).
 3. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт (по центру).
 4. Анотація (5-10 речень) та ключові слова (3-5 слів) подаються українською, російською та англійською мовами через інтервал після назви статті без слова анотація, виділені курсивом, міжрядковий інтервал – 1.
 5. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як: постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки, перспектива дослідження. Всі структурні елементи виділяються графічно.
 6. Список використаних джерел подається через інтервал після тексту статті, по центру великими літерами та жирним шрифтом (див. зразок). Список використаних джерел оформлюється за новими вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.).

Кошти за друк статті та пересилку збірника перераховувати на картковий рахунок Приват банку («Приват – 24») номер картки: 4149 4978 5751 8155 Боряк Оксані Володимирівні або через касу Приватбанку з вказівкою прізвища, ім’я, по-батькові відправника та позначкою: за друк статті або

Головпоштамт, Золотарьовій Тетяні Вікторівні, Суми, Україна, 40000

Контактний телефон +380542685943 (кафедра корекційної та інклюзивної освіти)

Контактні особи: Боряк Оксана Володимирівна: моб. тел. 066 83 73 379 (МТС), 068 45 02 503 (Київстар).


Реєстраційна карта

Учасника ІV Міжнародної заочної студентської науково-практичної конференції «корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців»

Прізвище  
І’мя  
По-батькові  
Країна  
Місце навчання, роботи (повна назва закладу)  
Спеціальність, рік навчання  
Які матеріали конференції Ви потребуєте в друкованому вигляді (зазначити)

Ž збірник статей;

Ž кількість збірників;

Ž сертифікат учасника;

Ž програма конференції

Які матеріали конференції Ви потребуєте в електронному вигляді (зазначити)

Ž сертифікат учасника;

Ž програма конференції

Контактний телефон  
Е‑mail  
Адреса та номер відділення Нової пошти для розсилки матеріалів  


Додаток 1

ЗРАЗОК

УДК 33.1-452

Котляр В. П.

Студентка 4 курсу спеціальності корекційна освіта (олігофренопедагогіка)

Сумського державного педагогічного університету імена А.С. Макаренка

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Г.П. Руденко

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (українською, російською та англійською мовами, 5-10 речень) - курсивом, шрифт: TimesNewRoman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1.

Ключові слова (українською, російською та англійською мовами): до 3 - 5 слів.

Структурні елементи статті:

Постановка проблеми: визначення проблеми у загальному вигляді.

Актуальність: аналіз досліджень на які спирається автор.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу. Текст…Текст…Текст….

Висновки.

Перспектива дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Зубова Н. С. Особливості суспільно-політичної лексики та її місце в лексичній системі французької мови та української / Н. С. Зубова // Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – № 3. – С. 32–41
 2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов,
  А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу :
  http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm – Назва з екрану

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, не будуть прийняті до друку. Науковий керівник несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

12297837
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
290
3455
16150
10713096
114592
167641
12297837

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-05-24 02:02:12
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ